AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Hvordan foregår HD?

Hvordan foregår HD?

HD har tidligere typisk været tilbudt som aften- eller weekendundervisning – Ligesom meget andet deltidsuddannelse er det. På Aalborg Universitet har vi siden 2016 tilbudt al HD-undervisning på hele hverdage, 1-2 gange hver måned, i tidsrummet 9.00-18.00. Denne model tager særligt hensyn til balancen mellem familie og arbejdsliv – og giver dig større mulighed for at øge din faglige viden og kompetencer – selv i en travl hverdag. På Aalborg Universitet sørger vi altid for at have alle undervisningsdatoer klar i rigtig god tid, så du har god mulighed for at planlægge dit kompetenceløft bedst muligt.

Lagt online: 30.03.2020

HD på Aalborg Universitet er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde og forberedelse hjemme. Undervisningsdagene er typisk tilrettelagt som en kombination af forelæsning og gruppearbejde, ligesom der også anvendes e-læringsplatforme. Der er derfor ikke tale om at man som studerende skal sidde og lytte passivt hele undervisningsdagen – du vil blive aktivt involveret sammen med dine medstuderende.

På AAU har vi Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) som det bærende pædagogiske princip. Nogle tror denne model ”bare” handler om gruppearbejde, men den er meget mere end det!

PBL giver dig som studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne dig viden og færdigheder selvstændigt, såvel som i samarbejde med andre, på et højt fagligt niveau
  • styrke dine evner til at arbejde analytisk, tværfagligt, problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle dine evner inden for teamwork
  • blive endnu bedre rustet til at sikre fremgang i din karriere

Kort sagt: Med PBL sikres du anvendelsesorienteret viden og kompetencer som du hurtigt vil kunne omsætte i praksis – så du skaber værdi for dig selv og din virksomhed.

HD er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

På Aalborg Universitet foregår al undervisning typisk på dansk, mens pensum består af en blanding af dansk og engelsk litteratur. Vores undervisere går meget op i at vælge dansk litteratur hvor det er muligt, men for at kunne give vores studerende adgang til den mest relevante og tidsvarende viden anvendes engelsk litteratur hvor det giver bedst faglig mening.

 

Du er måske også interesseret i:

 

TIL HD-FORSIDEN