AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Hvordan finansierer du din HD-uddannelse?

Hvordan finansierer du din HD-uddannelse?

Hvis du ønsker at gå igang med at uddanne dig på en af vores deltidsuddannelser, hvad enten det er en hel uddannelse eller ét enkeltfag, så opkræves der deltagerbetaling. Du, eller din arbejdsgiver, skal selv tage del i udgifterne, men i har en række forskellige muligheder for at finansiere forløbet.

Lagt online: 06.04.2020

Betaling

Hvis du ønsker at tage en hel HD-uddannelse, så falder betalingen i 4 rater. Hele uddannelsesudgiften betales derfor ikke på én gang.

Forud for hvert semester sender universitetet dig en faktura, med betalingsfrist typisk lige inden semesterstart. Det betyder også at du kun “binder” dig et semester af gangen, og har mulighed for at udsætte dit videre studie hvis der opstår behov for det.

Hvis du kun vil tage et enkeltfag, så falder betalingen umiddelbart før enkeltfaget starter.

 

Skattefradrag i virksomheden

Hvis din arbejdsgiver afholder hele uddannelsesudgiften for dig, så kan han/hun trække udgiften fra i skat, da det er en udgift som vedrører efteruddannelse. Det vil ifølge SKAT sige uddannelse, der har til formål at vedligeholde og ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves, for at en medarbejder kan bestride sit aktuelle arbejdsområde. Vi henviser til SKAT, da grænsen mellem efteruddannelse og videreuddannelse ikke er helt tydelig:

 

Bruttolønsordning

Med en bruttolønsordning kan du aftale med din arbejdsgiver, at virksomheden dækker udgifterne til din efteruddannelse mod, at du går ned i løn.

Adgang til at anvende bruttelønsordningen kræver dog, at der i aftale eller overenskomst konkret er givet adgang til at etablere sådanne ordninger lokalt. Du skal derfor altid undersøge mulighederne lokalt i din organisation. I de statslige aftaler og overenskomster er der ikke givet sådan en hjemmel. Det betyder, at det på statens område ikke er muligt at indgå aftale om eksempelvis uddannelse, hvor betaling sker over medarbejderens løn før skat.

Vi har lavet vejledende beregninger for hvad du kan forvente din lønnedgang pr. måned efter skat bliver (baseret på en skattemæssig trækprocent på 56%) ved forskellige typer uddannelse:

Uddannelse Pris Varighed

Skattemæssig 

trækprocent

Lønnedgang 

efter skat pr. måned

HD1

36.000 kr. 2 år 56 660 kr.

HD2

60.000 kr. 2 år 56 1.100 kr. 

Ovenstående beregninger er KUN vejledende – kontakt SKAT for et nøjagtigt overblik for netop dit forløb.

 

Kompetencefonde

Både du og din arbejdsgiver har mulighed for at søge om støtte til efter- og videreuddannelse ved forskellige kompetencefonde.

Disse fondene giver typisk tilskud til deltagerbetaling, udgifter til transport, ophold,  undervisningsmaterialer m.m.

Kompetencefondene er meget forskellige, nogle dækker hele sektorer, mens andre en mere branchespecifikke

 

Er du statsligt ansat så se her:

Er du kommunalt ansat så se her:

Er du faglært eller ufaglært så se her:

Du kan finde et godt overblik over forskellige kompetencefonde på denne hjemmeside:

Er du ansat i den finansielle sektor så se her:

Jobrotationsordning

Din arbejdsgiver (privat eller offentlig) har mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, du bruger på videreuddannelse eller opkvalificering.

Kontakt din kommunes jobcenter for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

 

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:

 

TIL HD-FORSIDEN