AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Hvem tager HD?

Hvem tager HD?

Uanset om du først skal til at i gang med din karriere, eller du allerede er godt i gang med den, så er HD et godt sted at starte hvis du ønsker at øge din viden, færdigheder og kompetencer inden for det erhvervsøkonomiske område.

Lagt online: 03.04.2020

Nogle studerende starter på HD1 på baggrund af en studentereksamen eller en højere handelseksamen. Andre har i forvejen en anden videregående uddannelse fra f.eks. et universitet, men med et behov for at udbygge sin faglighed.

HD2 er for kommende og nuværende ledere og specialister i private og offentlige virksomheder, der ønsker at specialisere sig inden for et specifikt erhvervsøkonomisk område, f.eks. Organisation og Ledelse, Regnskab og Økonomistyring eller Finansiel Rådgivning. Nogle studerende starter på HD2 i forlængelse af at have gennemført HD1, mens andre kommer på baggrund af en tilsvarende uddannelse på mindst samme niveau, f.eks. en akademiuddannelse.

Mange kandidatuddannede vælger også HD som efteruddannelse, da de enten oplever at mangle erhvervsøkonomiske kompetencer, eller ønsker at styrke dem. HD er derfor også relevant for, og benyttet af, profiler som allerede har et højt kompetenceniveau inden for det samfundsvidenskabelige, humanistiske, tekniske, naturvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område, men som har et erkendt behov for at styrke sin erhvervsøkonomiske formåen.

Fælles for vores studerende på HD1 såvel som HD2 er, at de har praktisk erhvervserfaring og typisk er i beskæftigelse – de kræver derfor en uddannelse der er tilrettelagt herefter.

Du kan læse mere specifikt om målgruppen for hver af vores HD-retninger her:

 

Du er måske også interesseret i:

 

TIL HD-Forsiden