AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HVAD ER HD?

HVAD ER HD?

HD er en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen er således for dig, der allerede er i job.

Lagt online: 24.01.2020

HD-uddannelsen er:

  • En efteruddannelse for dig som har praktisk erfaring, men har behov for et bredere videns-grundlag til at løse dine arbejdsopgaver.
  • En videreuddannelse for dig, som i forvejen har en uddannelse, men som ønsker at udvikle nye kompetencer - fx i forbindelse med et karriereskift eller videreudvikling af kompetencer i nuværende stilling.
  • Et uddannelsestilbud, hvor du kan få dækket skiftende kompetencebehov gennem hele din karriere.

I det danske uddannelsessystem hører HD til i voksen og efteruddannelsessystemet, hvor HD 2. del (HD2) er indplaceret på kvalifikationsrammens niveau 6 (tilsvarende bacheloruddannelser):

Opbygning

HD-studiet er en samlet uddannelse, som er opbygget som to selvstændige forløb - HD 1. del (HD1) og HD 2. del (HD2). HD1 er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, som giver adgang til HD2, hvor du har mulighed for en række specialiseringer på bachelorniveau.

Hver del udgør 60 ECTS*, og gennemføres typisk over to år på deltid. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag (Læs nærmere om denne mulighed her).

* ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et meritoverføringssystem baseret på den studerendes arbejdsbelastning. Arbejdsbelastningen refererer til den tid, som den studerende forventes at bruge til forelæsninger, øvelser samt praktiske og selvstændige studier.

HD-uddannelserne er bredt anerkendt som et selvstændigt kompetencegivende forløb som er relevant for medarbejdere i den private såvel som den offentlige sektor.

Med HD får du papir på dine kompetencer allerede fra HD1 i form af et certifikat (den engelske titel er ”Graduate Cerfiticate in Business Administration”), mens du efter HD2 får et diplom med angivelse af den specialisering som er gennemført (den engelske titel er ”Graduate Diploma in Business Administration”).

Med en HD kan du dokumentere dine kompetencer for nuværende såvel som fremtidige arbejdsgivere. 

Muligheder med HD

En HD-uddannelse giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for det erhvervsøkonomiske område, og uddannelsen udgør et solidt fundament for at sikre dig en spændende karriere med mange muligheder.

På HD1 såvel som HD2 specialiseringerne er der en række obligatoriske fag, men der er også indbygget mulighed for at vælge forskellige valgfag i løbet af uddannelsen, så du har mulighed for at tone uddannelsen i en retning der er interessant og relevant for netop dig.

Med en HD2 kvalificere dig til en række forskellige kandidat- og masteruddannelser, f.eks. Master of Business Administration (MBA).

Det er et fleksibelt - men krævende - deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.


På Aalborg Universitet udbyder vi følgende HD-uddannelser:

 

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I:

 

Til HD-forsiden