Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HD Online – Danmarks mest fleksible uddannelse

HD Online – Danmarks mest fleksible uddannelse

På Aalborg Universitet kan du tage alle de traditionelle HD-uddannelser som online forløb. Vores online platform giver dig friheden og fleksibiliteten til at tage en HD-uddannelse sideløbende med din karriere – uanset hvor du befinder dig i det danske rige eller i verden!

Lagt online: 17.09.2021

 

HD Online kræver ingen fysisk tilstedeværelse på Aalborg Universitet, hvorfor du altid kun er et klik fra undervisningen.

"Vores online forløb øger din fleksibilitet for at komme i gang med, eller fortsætte, din kompetenceudvikling – så du kan ruste dig endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer og skabe endnu bedre resultater for dig selv og din virksomhed!" – Skoleleder, Lars Krull

Vores online uddannelser er designet således, at du får øget frihed til at sammensætte undervisning, arbejde og fritid i en travl hverdag. HD Online på Aalborg Universitet, frigør dig for alle geografiske begrænsninger, hvilket betyder, at du kan tage en HD uddannelse hvor end du befinder dig i verden – du skal blot have en internet forbindelse.

Som studerende på HD Online, har du mulighed for at skifte til fremmøde undervisning, hvis du har behov for dette. På den måde har vi sammensat en fleksibel undervisningsmodel, som giver dig det bedste faglige udbytte.

UNDERVISNINGEN

HD Online øger din mulighed for at bestemme over din egen studietid. Undervisningen er opdelt mellem optaget undervisning og online live læring.

Optaget undervisning er professionelt optaget lektioner, som du kan følge når det passer dig.

Online live læring er live streamet undervisning, der indeholder aktiviteter som Q&A sessions, diskussioner af emner, øvelser og gruppearbejde med dine medstuderende.

Du kan læse mere om vores HD-uddannelser og enkeltfag herunder:

HD-1 

HD2 - Organisation og ledelse (HDO)

HD2 - Regnskab og økonomistyring (HDR)

 

Ønsker du at tilmelde dig HD Online? Ansøg her!

Vejledning til ansøgningsportal.

 

KONTAKT HD-STUDIERNE

Har du yderligere spørgsmål til vores HD-uddannelser, så er du altid velkommen til at kontakte os.

HD1
jULIE CHRISTIANSEN
julie@business.aau.dk
9940 8993

HD2 – REGNSKAB
OG ØKONOMISTYRING
HELLE RANK NØRGAARD
hrn@business.aau.dk
9940 8028

HD2 – ORGANISATION
OG LEDELSE
CHARLOTTE KRULL
ck@business.aau.dk
9940 8049