Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Elsker at undervise AAU Executive’s HD-studerende

Elsker at undervise AAU Executive’s HD-studerende

En af Aalborg Universitets mange velkvalificerede eksterne undervisere på HD-uddannelsen på Rungstedgaard, 30 min. nord for Københavns Centrum, er 37-årige Shargiil Bashir, der bl.a. underviser i Finansielle Produkter og Services. Han har selv foretaget en forholdsvis stejl karriereopstigning til positionen som nu underdirektør i Danske Bank med ansvar for kreditrisikovurdering af bankens mest formuende kunder i fem lande. Shargill begyndte imidlertid helt fra bunden som oprindeligt klassisk bankelev lige efter gymnasiet via bankens afdeling på Amager - med akademiuddannelse tilføjet i 2005, siden bl.a. HD (finansiel rådgivning) i 2007 og Executive MBA fra CBS i 2010.

Lagt online: 28.05.2018

”For mig er det et privilegium at få lov at undervise intelligente og dedikerede unge HD-studerende og dermed få lov at give noget tilbage til et samfund og en uddannelse, der har gjort noget godt for mig,” fortæller han. Men, understreger Shargill, at få lov at undervise handler også om at finde spændende inspiration for ham selv. Win-win.

”Det gør jeg både ved på denne måde at arbejde med mundtlig formidling af svært stof og i selve mødet med de dedikerede unge menneskers lærerige spørgsmål fra deres hverdag i såvel banker som andre spændende erhvervsvirksomheder. Ingen kendte noget til eksempelvis begrebet negative renter, da jeg i sin tid blev uddannet. Vores studerendes oplevelser i den forbindelse synes jeg blandt meget andet er lærerigt for mig selv at drøfte med dem,” fortæller Shargiil Bahir, der selv bor i Skovlunde og er gift med to børn.

Når Danske Bank-underdirektøren har valgt at bruge lidt af sine sparsomme fritid til undervise studerende på netop AAU Executive’s HD-uddannelse skyldes det primært to forhold: Heldagsundervisningsmodellen og den problemorienterede undervisningsform, som Aalborg Universitet har gjort til succesfulde særkender.

Heldagsmodellen, mener Shargill, giver nogle friskere og mere indlæringsparate studerende at arbejde med.

”Skulle de nu først møde her til undervisning efter en lang arbejdsdag, vil de ikke altid mentalt være lige så klar til at tage mere ny viden ind. Samtidig gør undervisningsformen også, at vi bedre kan fordybe os i de studerendes egne eksempler fremfor alene teoretiske lærebogseksempler, som kan forekomme mindre vedkommende for de studerende” forklarer Shargiil Bashir og tilføjer:

”Jeg husker stadig, hvordan jeg selv savnede weekend- og heldagstilbud, da jeg i sin tid selv ville i gang med at læse HD. Fyraftenstilbudene, som andre tilbyder, med masser af ekstra lange arbejdsdage fornemmer jeg faktisk skræmmer en del fra at gå i gang med HD-studiet. Det bliver uoverskueligt for dem i en hverdag med både lange arbejdsdage, børn der skal hentes osv. Det, kan jeg jo fra min chefpost se, ikke bare er ærgerligt for den enkelte medarbejder med lyst til at komme i gang. Men også for arbejdsgiveren, der har brug for adgang til bedst muligt uddannet arbejdskraft,”

Shargiil Bashir er i øvrigt meget glad for, at Aalborg Universitets HD-undervisning i hovedstadsområdet netop kan foregå på Rungstedgaard:

”Helhedsoplevelsen i de velegnede kursusfaciliteter og med den gode forplejning dagen igennem kan jeg høre, at de fleste studerende opfatter som ekstra motiverende. De studerende oplever her sig ofte som ekstra privilegerede, ligesom at være blevet sendt på eksternt kursus”, siger han.

Udforsk Shargiils karriere via LinkedIn ved at klikke her!