Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Du kan nu søge om tilskud til HD 2. del og enkeltfag!

Du kan nu søge om tilskud til HD 2. del og enkeltfag!

Du kan nu søge om tilskud til HD 2. del, og enkeltfag fra uddannelsen, på op til 10.000 kr. årligt. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Lagt online: 03.08.2018

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel efter- og videreuddannelse for voksne faglærte og ufaglærte i beskæftigelse. 

Der afsættes i 2018 32,5 mio kr. og i de øvrige år 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS point.

Tilskud til HD 2. del

På grund af trepartsaftalen kan du søge tilskud til bl.a. HD 2. del som samlet forløb eller enkeltfag herfra. Det vil sige at du på den måde kan videreuddanne dig til en reduceret pris hvilket vil sige en HD 2. del til en nedsat pris.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt.
  • Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet og kan ikke overføres eller reserveres til senere brug.
  • Hvis en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., bliver beløbet, der overstiger 10.000 kr., faktureret kursisten.
  • Tilskuddet fra Omstillingsfonden vil blive modregnet i i kursusprisen. Hvis du f.eks. skal deltage i et fag der samlet koster 15.000 kr., og du tildeles 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, så bliver du blot faktureret de resterende 5.000 kr. 

Læs nærmere om krav og ansøgning til tilskuddet her!