Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Du kan nu søge om tilskud fra Omstillingsfonden til efteråret 2021!

Du kan nu søge om tilskud fra Omstillingsfonden til efteråret 2021!

Du kan nu søge om tilskud fra Omstillingsfonden til efterårssemestret 2021. Du kan søge om tilskud til HD2, og enkeltfag fra uddannelsen, på op til 10.000 kr. årligt. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet.

Lagt online: 03.03.2021

FRISTER

  • ANSØGNINGSFRIST FOR NUVÆRENDE STUDERENDE: 25. MAJ 2021

  • ER DU KOMMENDE STUDERENDE TIL EFTERÅRET 2021 SKAL DU SØGE OM TILSKUDDET SAMTIDIG MED, AT DU SØGER OM OPTAGELSE PÅ HD2 (ELLER ENKELTFAG) GENNEM VORES ANSØGNINGSPORTAL.

 

Baggrund

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel efter- og videreuddannelse for voksne faglærte og ufaglærte i beskæftigelse. 

Der afsættes årligt 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser, og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS point.

 

TILSKUD TIL HD2

Trepartsaftalen giver dig mulighed for at søge tilskud til bl.a. HD2 som samlet forløb eller enkeltfag herfra. Det vil sige, at du på den måde kan videreuddanne dig til en reduceret pris.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt.
  • Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet, og kan ikke overføres eller reserveres til senere brug.
  • Hvis en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., bliver restbeløbet faktureret kursisten.
  • Tilskuddet fra Omstillingsfonden vil blive modregnet i i kursusprisen. Hvis du f.eks. skal deltage i et fag der samlet koster 15.000 kr., og du tildeles 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, så bliver du blot faktureret de resterende 5.000 kr. 

 

Har du udelukkende taget HD1 efter endt gymnasial uddannelse, og er du i arbejde?

Så har du mulighed for at få bevilget op til 10.000 kr. per kalenderår til fag på HD2 fra omstillingsfonden. Det er vigtigt, at du søger tilskuddet samtidig med, at du søger om optagelse på HD2. 

 

LÆS NÆRMERE OM KRAV OG ANSØGNING TIL TILSKUDDET HER!