AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Afgørende med faglig solid undervisning

Afgørende med faglig solid undervisning

Henrik Bjørn er statsautoriseret revisor hos Beierholm, og finder det afgørende at hans ansatte kan omsætte det teoretiske afsæt til håndgribelige løsninger på praktiske problemstillinger. Han udtaler om HD-studiet på Aalborg Universitet:

Lagt online: 02.03.2015

I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse med de krav, omverdenen stiller til os.

Dagligdagen i et revisionshus som Beierholm er præget af en lang række aktiviteter, der stiller krav til medarbejderes evne til at samarbejde i mange forskellige situationer.

Derfor er det afgørende for os, at HD-uddannelsen leverer et teoretisk afsæt, der kan omsættes til håndgribelige løsninger på praktiske problemstillinger.

Det er vores erfaring, at HD-studiet på Aalborg Universitet leverer faglig solid undervisning som vores ansatte umiddelbart kan anvende i deres arbejde.