Spring til indhold

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Virksomhedens informationsbehandling

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for virksomheders informationsbehandling, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring

Virksomhedens informationsbehandling

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for virksomheders informationsbehandling, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Virksomhedens informationsbehandling, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
5.000 kr.
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
  • April 2024 - juni 2024 (onlinehold)
  • November 2024 - december 2024 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 1. marts 2024 (onlinehold)
  • 1. oktober 2024 (efterårshold med fremmøde)

Faget er tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Virksomhedens informationsbehandling har til formål at opbygge kompetencer hos de studerende, så de opnår færdighederne til at analysere og vurdere virksomhedens behov for informationssystemer, der kan understøtte ledelsens beslutningsgrundlag på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Økonomistyring er en erhvervsøkonomisk disciplin, der inddrager informationsteknologien som et væsentligt redskab. I virksomhederne benyttes der oftest flere forskellige informationssystemer. Der er informationssystemer med speciel fokus på at registrere store datamængder. Der er systemer, der har fokus på at planlægge virksomhedens aktiviteter, og der er andre systemer, der anvendes til at danne et grundlag for de beslutninger, der skal træffes.

For at sikre at ledelsen i en virksomhed kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger med relation til økonomistyring, er det vigtigt, at få skabt et overblik over, hvordan forskellige økonomistyringsmodeller interagerer med informationsteknologien samt hvilke systemer, der er relevante i forskellige sammenhænge. Det er disse problemstillinger, der er valgfagets centrale fokus.

Klik her for at læse mere om faget Virksomhedens informationsbehandling.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg. Desuden udbydes der online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2023

Undervisningssted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø
Underviser på modulet er Poul Kudal Guldbæk
06. november
Kl. 09.00 - 18.00
20. november
Kl. 09.00 - 18.00
04. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes d. 13. december

Online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Poul Kudal Guldbæk
OPLYSNINGER TILGÅR

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.