Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring

Virksomhedens informationsbehandling

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for virksomheders informationsbehandling, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring

Virksomhedens informationsbehandling

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for virksomheders informationsbehandling, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Virksomhedens informationsbehandling, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Regnskab og Økonomistyring
Sted
Aalborg
Pris
5.000 kr.
En del af HD2 i Regnskab og økonomistyring
Læs om HD2 i Regnskab og økonomistyring
Varighed
November 2022 - december 2022 ( fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. august 2022

Faget er tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Virksomhedens informationsbehandling har til formål at opbygge kompetencer hos de studerende, så de opnår færdighederne til at analysere og vurdere virksomhedens behov for informationssystemer, der kan understøtte ledelsens beslutningsgrundlag på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Økonomistyring er en erhvervsøkonomisk disciplin, der inddrager informationsteknologien som et væsentligt redskab. I virksomhederne benyttes der oftest flere forskellige informationssystemer. Der er informationssystemer med speciel fokus på at registrere store datamængder. Der er systemer, der har fokus på at planlægge virksomhedens aktiviteter, og der er andre systemer, der anvendes til at danne et grundlag for de beslutninger, der skal træffes.

For at sikre at ledelsen i en virksomhed kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger med relation til økonomistyring, er det vigtigt, at få skabt et overblik over, hvordan forskellige økonomistyringsmodeller interagerer med informationsteknologien samt hvilke systemer, der er relevante i forskellige sammenhænge. Det er disse problemstillinger, der er valgfagets centrale fokus.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde undervisning i Aalborg. Desuden udbydes der online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning i Aalborg. 

Aalborg - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
07. november 09.00 - 18.00 Peder Jógvan i Dali
21. november 09.00 - 18.00 Peder Jógvan i Dali
05. december 09.00 - 18.00 Peder Jógvan i Dali
Eksamen: Mundtlig eksamen afholdes d. 14. december.
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

 

Online undervisning

Datoer for online undervisning i foråret 2023 tilgår snart.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.