Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Undervisning

UNDERVISNING

Vi tilbyder to typer undervisning på vores HD-uddannelser:

  • HD med Heldagsmodellen med opstart hvert efterår.
  • HD-online forløb med opstart hvert forår.

Du kan som studerende frit skifte mellem de to forskellige undervisningsforløb.

Hvert modul på HD består af et antal undervisningsgange, som er forskelligt tilrettelagt alt efter om du følger vores forløb med fremmøde (heldagsmodellen), eller om du følger vores online forløb.

Undervisningsgangen består af forelæsning, diskussion og casearbejde. Herunder indgår øvelser i gruppearbejde, hvor I som studerende vil arbejde med løsning og analyse af konkrete cases fra praksis.

Undervisningsgangen vil træne din kunnen til at løse konkrete problemstillinger fra praksis, samt styrke din evne til at formidle disse løsninger på en klar og systematisk måde. Du får samtidig udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige modeller og metoder egner sig til at løse konkrete problemer.

HD MED HELDAGSMODELLEN

Vi tilbyder undervisning med fremmøde på hele hverdage, 1-2 gange hver måned, i tidsrummet 9.00-18.00.

Én undervisningsgang kan bestå af undervisning, Q&A sessions, faciliteret gruppearbejde, øvelser og andre relevante aktiviteter.

Fremmøde til undervisningen på HDR  finder sted på:

Der er rig mulighed for parkering, ligesom det er nemt at komme til med offentlig transport og cykel.

HD-ONLINE

Søger du øget fleksibilitet, så kan du følge et HD-online forløb.

Vi har tilrettelagt vores online forløb således, at alle aktiviteter foregår online fra studiestart til din sidste eksamen.

Alle live-aktiviteter foregår på hverdage i tidsrummet 9-18, så du altid har fri om aften og i weekenderne.

På vores online forløb, er hver undervisningsgang opdelt i to dele: En professionelt optaget video-del samt en opfølgende online live del (online live læring):

Optaget undervisning er professionelt optagede videoer, som du fleksibelt kan følge i en afgrænset periode når det passer dig.

Online Live Læring er opfølgende aktiviteter hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende online, for eksempel Q&A sessions, diskussioner og øvelser i plenum samt gruppearbejde.

PROBLEMBASERET LÆRING

På AAU har vi Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) som det bærende pædagogiske princip. For mange forstås denne model ”blot” som gruppearbejde – men den er meget mere end det!

Den sikrer dig anvendelsesorienteret viden og kompetencer, som du hurtigt vil kunne omsætte i praksis.

Undervisningen på HD-studiet kobler teori og praksis, og du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv. Du får endvidere et grundigt indblik i forskellige problemområder inden for det erhvervsøkonomiske område gennem selvstændig litteratursøgning.

VORES UNDERVISERE

Undervisningen på studiet varetages af forskere og erhvervsaktive inden for de respektive fagområder der undervises i.

VIRTUELT LÆRINGSMILJØ

På Aalborg Universitet bruger vi Moodle til digital adgang til undervisnings- og læringsmaterialer eksempelvis slides, videoer, litteratur og opgaver.

PLANLÆGNING

Hos AAU Executive har vi i mange år tilrettelagt vores HD-uddannelser på en måde, der tager særligt hensyn til balancen mellem din fritid og dit arbejdsliv. Dette er med til at sikrer at du får bedre mulighed for at øge din faglige viden og styrke dine kompetencer - selv i en travl hverdag!

Hos AAU Executive er undervisningen altid tilrettelagt i god tid, så du får de bedste forudsætninger for at planlægge din kompetenceudvikling i samspil med dit arbejde og dit privatliv. Det betyder blandt andet, at du altid kan finde undervisningsdatoer for et helt semester i god tid før du skal starte på det pågældende semester.

SVÆRHEDSGRAD

Din uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring m.m. afgør, hvad du vil opleve som svært på uddannelsen. Hvis du f.eks. ikke har forudgående kendskab til økonomi, så kan du opleve at blive udfordret endnu mere på de moduler, som omhandler dette, end du vil opleve på de moduler, der omhandler emner, som du allerede har kendskab til.

Hvis du er opmærksom på faglige områder, der vil udfordre dig, så kan du med fordel forberede dig ved at læse grundbøger forud for faget. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med at finde relevant stof, så vi sikre at du har de bedste forudsætninger for at få et godt udbytte af studiet.