Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der ønsker eller allerede er i gang med en karriere som konsulent i den finansielle sektor.

Uddannelsen styrker dine forudsætninger for at arbejde kvalificeret med virksomheders regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Med uddannelsen opbygger du de faglige forudsætninger til at varetage en specialist- og lederrolle. 

Hvem tager HD2 i Regnskab og Økonomistyring?

Nogle studerende starter på HD2 i Regnskab og Økonomistyring på baggrund af HD1, hvor har en anden videregående uddannelse som f.eks. en bachelor eller akademiuddannelse, eller en kandidatgrad som ønskes suppleret med økonomisk viden.

Du kan læse nærmere om adgangsgivende uddannelser her: Adgangskrav

Fælles for vores studerende på HD2 i Regnskab og Økonomistyring er, at de typisk har praktisk joberfaring men har behov for at udbygge sin faglighed for at kunne arbejde endnu mere kvalificeret med regnskabsmæssige og økonomiske problemstillinger.  

De typiske studerende på uddannelsen er:

 • Revisor-elever
 • Økonomimedarbejdere
 • Ledere i en økonomifunktion
 • Controllere
 • Konsulenter og rådgivere
 • Andre faggrupper, der ønsker indsigt i regnskab og økonomistyring, herunder også ledere
   

Udbytte

HD2 i Regnskab og Økonomistyring gavner både dig og din virksomhed!

Med HD2 i Regnskab og Økonomistyring opnår du:

 • Styrket teoretisk og metodemæssig viden til brug ved praksis i virksomheders regnskabs- og økonomifunktioner.
 • Evnen til at arbejde kvalificeret med aktuelle økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger i såvel private som offentlige virksomheder 
 • Evnen til at kunne kombinere en anvendelsesorienteret fokusering med relevante teorier og metoder med henblik på mulige løsningsvalg.
 • Evnen til at kunne identificere relevante økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på tværs af virksomhedstyper og størrelse. I forlængelse heraf bliver du i stand til at kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete problemstillinger.
 • Kompetencer, der gør dig i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som eksempelvis konsulent eller revisor.
 • Kompetencer, der kvalificerer dig til at kunne indgå i det tværfunktionelle samarbejde med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.
 • Evnen til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle dig fagligt og professionelt inden for uddannelsens fagområde.

Din virksomhed opnår en medarbejder som:

 • Har en forbedret forretningsforståelse for arbejdet i regnskabs- og økonomifunktionen.
 • Forstår og bidrager endnu mere til virksomhedens daglige drift og fremtidige udvikling.
 • Kan arbejde selvstændigt samt i samarbejde med andre på professionel vis.
 • Kan arbejde analytisk og tværfagligt.
 • Har en forbedret forståelse for virksomhedens regnskabsmæssige og økonomiske rammer på strategisk, taktisk og operativt niveau.


EFTER HD2?

HD2 er et solidt afsæt for at sikre fremdrift i din karriere! 

HD2 i Regnskab og Økonomistyring er en af uddannelsesvejene for at blive statsautoriseret revisor. Uddannelsen giver adgang til revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), med få supplerende betingelser. 
Hos Danske Revisorer kan du se et overblik over uddannelsesvejene til at blive revisor her: Danske Revisorer

Uddannelsen giver desuden også mulighed for anden relevant uddannelse på kandidatniveau, f.eks. en MBA.