Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Virksomhedens informationsbehandling - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Virksomhedens informationsbehandling (5 ECTS). 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Virksomhedens informationsbehandling har til formål at opbygge kompetencer hos de se studerende, så de gives et grundlag for systematisk at analysere og vurdere virksomhedens behov for informationssystemer, der kan understøtte ledelsens beslutningsgrundlag på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Økonomistyring er en erhvervsøkonomisk disciplin, der inddrager informationsteknologien som et væsentligt redskab. I virksomhederne benyttes der oftest flere forskellige informationssystemer. Der er informationssystemer med speciel fokus på at registrere store datamængder. Der er systemer, der har fokus på at planlægge virksomhedens aktiviteter, og der er andre systemer, der anvendes til at danne et grundlag for de beslutninger, der skal træffes.

For at sikre at ledelsen i en virksomhed kan træffe de bedst kvalificerede beslutninger med relation til økonomistyring, er det vigtigt, at få skabt et overblik over, hvordan forskellige økonomistyringsmodeller interagerer med informationsteknologien samt hvilke systemer, der er relevante i forskellige sammenhænge. Det er disse problemstillinger, der er valgfagets centrale fokus.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
09.11.20 kl. 09.00-18.00 Jakob Vangsgaard & Peder Jógvan i Dali
23.11.20 kl. 09.00-18.00
07.12.20 kl. 09.00-18.00

Eksamen: Mundtlig eksamen afholdes d. 17. december 2020.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Virksomhedens informationsbehandling, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • November 2020 - december 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.