Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Virksomheders finansielle planlægning - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget  Virksomheders finansielle planlægning (5 ECTS). 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Med udgangspunkt i hvordan kapitalmarkedet værdiansætter virksomheder, er formålet at sikre, at den studerende kan forstå og reflektere over, hvordan børsnoterede virksomheder i en markedsøkonomi kan optimere finansierings- og investeringsbeslutninger.

Faget indeholder fire centrale hovedemner: 

Første emne er finansiel diagnose og styring. Heri indgår måling af cash flows. Diagnosticering af rentabilitet, risiko og vækst.

Andet emne er investeringsbeslutninger, hvor der fokuseres på nutidsværdimetoden og interne rentes metode.

Tredje emne er finansieringsbeslutninger. Fremskaffelse af kapital og værdiansættelse af værdipapirer introduceres sammen med områderne kapitalomkostninger og tilrettelæggelse af kapitalstruktur.

Fjerde emne er virksomhedens forretningsmæssige beslutninger, som omfatter værdiansættelse og overtagelse af et forretningsområde samt styring af virksomhedens finansielle risiko og beslutningstagen i en international økonomi.

Der sluttes af med styring af virksomhedens værdiskabelse. 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2018 er følgende:

Undervisning i Aalborg

 

 

Bemærk venligst:

Dette enkeltfag sammenlægges med enkeltfaget "Regnskabsanalyse og værdiansættelse" (5 ECTS) i efterårssemesteret 2018. De to enkeltfag vil fremover udgøre et 10 ECTS enkeltfag under titlen "Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning".

 

For undervisningsdatoer 2018 klik her.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Virksomhedens finansielle planlægning, enkeltfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • September 2017 - januar 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.