Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk ledelse og strategiprocesser - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget  Strategisk ledelse og strategiprocesser (5 ECTS). 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Strategisk ledelse og strategiprocessers formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på. 

Strategisk ledelse beskæftiger sig med organisationers overordnede og langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen herimellem samt på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv.

Du kan læse nærmere om faget Strategisk ledelse og strategiprocesser (5 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. Undervisningen foregår enten på Aalborg Universitetsbibliotek eller Aalborg Handelsskole (begge steder på Langagervej, 9220 Aalborg Øst).

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
09.11.20 kl. 09.00-18.00 Niels V. Olsen
23.11.20 kl. 09.00-18.00
07.12.20 kl. 09.00-18.00

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen afholdes d. 16.12.20. 

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk ledelse og strategiprocesser, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • November 2020 - december 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.