AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Skatteret I - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Skatteret I (5 ECTS)

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden om elementerne i den skattepligtige indkomst: indtægter, udgifter herunder afskrivninger, periodisering, beskatningen af kapitalgevinster samt tillige selskabers særlige skattemæssige problemstillinger og skatteberegningen for personer og selskaber.

På det praktiske plan opnår den studerende viden om lovregler og praksis som sætter vedkommende i stand til at udarbejde selvangivelse for personer og selskaber med grundlæggende skattemæssige problemstillinger. Tillige opnår den studerende viden, som sætter vedkommende i stand til at beskrive de skattemæssige konsekvenser af påtænkte dispositioner og derved producere et relevant beslutningsgrundlag for valg mellem alternativer i situationer, hvor skat er en afgørende faktor. 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

Undervisning i Aalborg i foråret 2019

Dato Tidspunkt Underviser
08.04.19 kl. 09.00-18.00 Birte Rasmussen og Michael Skovgaard
29.04.19 kl. 09.00-18.00 Birte Rasmussen og Michael Skovgaard
13.05.19 kl. 09.00-18.00 Birte Rasmussen og Michael Skovgaard

Undervisningssted:

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Eksamen: 

Skriftlig eksamen 4-timer, torsdag den 23. maj kl. 9.00-13.00

Afleveres i Digital Eksamen.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Skatteret I, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • April 2019 - maj 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.