Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Skatteret II - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Skatteret II (5 ECTS). 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Formålet er at give den studerende en dyberegående viden, indsigt og kompetence indenfor reglerne for beskatningen af erhvervsdrivende, virksomhedsbeskatningen og selskabsbeskatningen samt samspillet mellem disse under dynamiske betingelser.

Faget er opbygget om en række emnekredse, der i det væsentligste er:

  • den selvstændige erhvervsdrivendes indkomstopgørelse
  • beskatningen af den selvstændige erhvervsdrivendes indkomst, herunder særligt virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
  • beskatning af selskaber, herunder kooperations- institutions- og fonds- og foreningsbeskatning
  • koncernbeskatning, herunder sambeskatning, transfer pricing og tynd kapitalisering
  • overdragelse af virksomhed, herunder virksomhedsomdannelse, omstrukturering samt ydelser mellem selskab og selskabsdeltager, herunder rette indkomstmodtager.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2021 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
08.11.21 kl. 09.00-18.00 Jesper Havgaard
22.11.21 kl. 09.00-18.00
06.12.21 kl. 09.00-18.00

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Skatteret II, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • November 2021 - december 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.