Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning (10 ECTS). 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Indhold og udbytte

Enkeltfagets formål er at give den studerende viden om begreber, teorier og modeller samt metoder til at udarbejde regnskabsanalyser, samt optimere finansierings- og investeringsbeslutninger.

Enkeltfaget introducerer derudover den studerende til forskellige metoder til at værdiansætte virksomheder samt metoder til at opgøre virksomhedens værdiskabelse herunder Economic Value Added. Endvidere introduceres den studerende til, hvordan sidstnævnte kan anvendes som grundlag for bonusordninger. 

På det praktiske plan er formålet, at den studerende lærer at anvende begreber, teorier, modeller og metoder på praksisrelevante problemstillinger.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. Undervisningen foregår enten på Aalborg Universitetsbibliotek eller Aalborg Handelsskole (begge steder på Langagervej, 9220 Aalborg Øst).

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
07.09.20 kl. 09.00 - 18.00 Niels Sandalgaard
21.09.20 kl. 09.00 - 18.00
05.10.20 kl. 09.00 - 18.00
19.10.20 kl. 09.00 - 18.00

Eksamen: Skriftlig eksamen, 4 timer. Afholdes d. 29.10.20.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning, enkeltfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • September 2020 - oktober 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 10.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.