AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Økonomistyring - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Økonomistyring (10 ECTS).

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

På det teoretiske plan giver faget den studerende en forskningsbaseret viden omkring økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en bred vifte af modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning.

På det praktiske plan opnår den studerende viden om, hvordan metoder og modeller kan applikeres til den enkelte virksomheds særlige karakteristika med henblik på at udgøre konkrete styringsværktøjer, som kan anvendes i praksis. Hertil kommer viden, der gør vedkommende i stand til at vurdere hvilket informationsog registreringsgrundlag, det er nødvendigt at tilvejebringe som forudsætning for modellernes anvendelse.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

AALBORG

FORÅR 2021

Dato Tidspunkt Underviser
18.01.21 kl. 09.00-18.00 Thomas Borup Kristensen
01.02.21
15.02.21
08.03.21

Undervisningssted:

 Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

Eksamen: 

24 timers skriftlig fra fredag den 19. marts kl. 12.00 - lørdag den 20. marts kl. 12.00.
Afleveres i Digital Eksamen.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Økonomistyring, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • Januar 2020 - april 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 10.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.