AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Eksternt regnskab - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Eksternt regnskab (10 ECTS)

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Ekstern regskabs formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for de teorier, regler og bestemmelser, der regulerer virksomheders eksterne regnskabsaflæggelse. 

Eksternt regnskab beskæftiger sig med måling og rapportering af oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål. 

Du kan læse nærmere om faget Eksternt regnskab  (10 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. Undervisningen foregår enten på Aalborg Universitetsbibliotek eller Aalborg Handelsskole (begge steder på Langagervej, 9220 Aalborg Øst).

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
07.09.20 kl. 09.00-18.00 Thomas Kallehauge
21.09.20 kl. 09.00-18.00
05.10.20 kl. 09.00-18.00 Peter Nørrevang
26.10.20 kl. 09.00-18.00

Eksamen: 24 timers opgave afholdes d. 30.10.20 kl. 12.00 - d. 31.10.20 kl. 12.00. Afleveres digitalt. 

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Eksternt regnskab, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • September 2020 - oktober 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 10.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.