Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

e-handel - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget e-handel (5 ECTS). 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

e-handel i mange forskellige former har stigende betydning overalt i samfundet. Formålet er, med afsæt i aktuel viden, at give deltagerne baggrund for at kunne arbejde ledelses- og funktionsmæssigt med e-handel i virksomheder og organisationer.

Faget er opbygget om en række emnekredse, der i det væsentligste er:

 • status for og udvikling af interaktive aktiviteter
 • e-handel og forretningsmodeller
 • sociale medier og communities
 • kodning og databaser
 • søgemaskiner
 • direkte markedsføring og performance marketing
 • juridiske og reguleringsmæssige aspekter
 • business-to-business, særlige aktiviteter
 • implementering af e-handel
 • kreativitetsteknikker

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
09.11.20 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
23.11.20 kl. 09.00-18.00
07.12.20 kl. 09.00-18.00

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen, afholdes d. 17. december 2020, kl. 09.00-13.00. 

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

E-handel, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

 • November 2020 - december 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.