AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Afgangsprojekt - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Afgangsprojekt (15 ECTS). 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Regnskab og økonomistyring og er således tilpasset personer som bestrider ledende stillinger, primært inden for økonomifunktionen i handels-, industri- og servicevirksomheder. 

Formålet med afgangsprojektet og den efterfølgende eksamination er, at den studerende skal kunne;

  • Demonstrerer evnen til at udvælge og bearbejde en konkret problemstilling samt at opstille et egentligt design for arbejdet med projektets problemstilling og foretage en selvstændig analyse heraf.
  • Demonstrerer metodekendskab og evne til kritisk stillingtagen til den specifikke problemstilling og de særlige betingelser, der kendetegner den pågældende empiriske baggrund.
  • Fremlægge projektarbejdet i en skriftlig form, der læsevenligt tilbyder både overblik, sammenhæng og pointestyret argumentation.
  • Evne at stille sig uden for sit eget projekt og i eksamenssituationen, kortfattet mundtligt, anlægge supplerende eller konkurrerende perspektiver på det afsluttede projekt.
  • Demonstrerer generelle såvel som specifikke færdigheder og kompetencer til at identificere, analysere og vurdere forslag til løsninger af et for specialet relevant problem. 

 

Seminardatoer

Der udbydes vejledning til Afgangsprojektet i Aalborg i forårssemestret. 

Tidspunkter for vejledning aftales med vejleder. 

Modulet er primært tilrettelagt som projektarbejde under vejledning. Da der er tale om en hovedopgave er projektarbejdet og -skrivningen prioriteret som en væsentlig og tidskrævende studieaktivitet på semestret.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Afgangsprojekt, 4. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Regnskab og Økonomistyring

Varighed

  • Februar 2021 - juni 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Kan kun følges som sidste del af den fulde HD uddannelse

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.