Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Adgangskrav

For at blive optaget på HD2 (inkl. enkeltfag) kræves en af følgende adgangsgivende eksaminer:

 • HD1
 • HA herunder: HA(dat), HA(jur), HA(mat), HA(kom), HA-sem, Bsc IB, BA int.
 • Finansbachelor
 • Matematikøkonom
 • Markedsøkonom
 • Finansøkonom
 • Business Controller/Financial Controller
 • Markedsføringsøkonom. Det forudsættes, at du har bestået valgfagene Driftsøkonomi og Statistik. (Faget Statistik kan erstattes af faget Dataanalyse på HD1)
 • Akademiuddannelse i international handel og markedsføring. Det forudsættes, at du har bestået de obligatoriske moduler. Inden påbegyndelse af afgangsprojektet skal du desuden have bestået fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Erhvervsjura, Statistik. (Fagene Erhvervsjura og Statistik kan erstattes af fagene Erhvervsret og Dataanalyse på HD1)
 • Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Det forudsættes, at du har bestået de obligatoriske fag. Inden påbegyndelse af afgangsprojektet skal du desuden have bestået fagene Global økonomi, Erhvervsjura og Statistik. (Fagene Erhvervsjura og Statistik kan erstattes af fagene Erhvervsret og Dataanalyse på HD1)
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning er adgangsgivende til HD studiet i Finansiel Rådgivning. Adgang til de øvrige HD2 specialer er betinget af:
 • Hvis du startede på akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning før september 2009: Valgfagene Erhvervsøkonomi og Statistik skal være beståede.

Hvis du startede på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning i september 2009 eller senere og har valgt banklinien eller revisorlinien, skal følgende 10 ECTS-points fag være bestået:

A. Banklinjen:
Enten Data, marked og afsætning eller faget Statistik, og enten Virksomhedens investering og finansiering eller faget Driftsøkonomi, og enten specialefaget Finansielle forretninger eller Årsrapport og virksomhedsanalyse

B. Revisorlinjen:
Virksomheders investering og finansiering, og enten Revision og årsrapport eller Skat og moms, og specialefaget Analyse af regnskabsdata.

Uddannelsen giver adgang til øvrige specialiseringer, forudsat at faget Erhvervsøkonomi er bestået inden afgangsprojektet. Endvidere skal faget Statistik/ Dataanalyse eller tilsvarende være bestået før optagelse på en af de øvrige HD2 specialiseringer.

BACHELORER ELLER KANDIDATER

Hvis du har en bachelor- eller kandidatuddannelse, så kontakt studienævnssekretær Annike Seerup Hjorth på 9940 8003 / anhj@business.aau.dk og hør om dine muligheder.

ERHVERVSERFARING

Alle studerende, der søger optagelse på HD2 skal have mindst to års relevant erhvervserfaring.

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Ansøgere vil blive vurderet på deres kvalifikationer. Optagelse på uddannelsen sker efter først til mølle princippet og afhænger af at man ansøger inden for de gældende tidsfrister.

Af kapacitetsmæssige årsager, kan der opstå begrænsninger på størrelsen på et nyt hold. Det er derfor vigtigt, at du overholder ansøgningsfristen.