AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Undervisning

Undervisningen på HD 2. del i Organisation og Ledelse finder sted i Aalborg, Viborg eller Rungsted alt efter hvilket studiested du har valgt.

Der undervises på hverdage i tidsrummet kl. 9-18 ca. 1-2 gange pr. måned.

Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, samt projektarbejde i grupper.

Undervisningen på HD-studiet kobler teori og praksis, og du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med dialog og diskussion, ligesom der er øvelser og diskussion af konkrete tilfælde fra praksis (cases). Seminararbejdet vil træne din evne til at sætte dig ind i et forud fastlagt emne, og du får øvelse i at afrapportere konklusioner på en systematisk, klar og overskuelig måde. Derved får du samtidig udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige modeller og metoder egner sig til at løse konkrete problemer.

Du får endvidere et grundigt indblik i forskellige problemområder inden for organisation og ledelse gennem selvstændig litteratursøgning.

Undervisningen på studiet varetages både af forskere og erhvervsaktive indenfor de respektive fagområder der undervises i.

På Aalborg Universitet bruger vi Moodle til nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer eksempelvis slides, litteratur-links, skemaer og opgaver.

På HD 2. del i Organisation og ledelse benyttes forskellige former for litteratur, f.eks. bøger og artikler, hvoraf væsentlige dele kan forekomme på engelsk.

Undervisere på Organisation og Ledelse