AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Undervisning

Undervisningen på HD2 i Organisation og Ledelse finder sted i Aalborg, Viborg eller Rungsted alt efter, hvilket studiested du har valgt.

Der undervises på hverdage i tidsrummet 9-18 ca. 1-2 gange pr. måned.

Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, individuelle skriftlige opgaver samt projektarbejde i grupper.

I undervisningen på HD2 i Organisation og Ledelse mødes teori og praksis, og du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Undervisningen er tilrettelagt som seminarer på hele hverdage. I seminaret indgår forelæsning, dialog og diskussion, ligesom der kan indgå øvelser, gruppearbejde og diskussion af konkrete tilfælde fra praksis (cases). Seminarerne og forberedelsen hertil vil træne din evne til at sætte dig ind i et forud fastlagt emne, og du får øvelse i at afrapportere konklusioner på en systematisk, klar og overskuelig måde. Derved får du samtidig udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige teorier og metoder egner sig til at løse konkrete problemer.

Undervisningen på studiet varetages både af forskere og erhvervsaktive inden for de respektive fagområder, der undervises i.

Virtuelt læringsmiljø

På Aalborg Universitet bruger vi Moodle til nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer, som f.eks. slides, litteratur-links, skemaer og opgaver.

Litteratur

På HD2 i Organisation og ledelse benyttes forskellige former for litteratur, herunder primært bøger og artikler, hvoraf væsentlige dele kan forekomme på engelsk.

Sværhedsgrad

Din uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring m.m. vil naturligvis have betydning for, hvad du evt. vil opleve som svært på HD2 i Organisation og Ledelse. Hvis du f.eks. ikke har forudgående kendskab til strategi, så kan du måske opleve at blive udfordret mere på de moduler, som omhandler dette, end du vil opleve på de moduler, der omhandler emner, som du allerede har kendskab til.

Hvis du er eller bliver opmærksom på et eller flere faglige områder, du forventer vil udfordre dig, så kan du med fordel forberede dig ved at læse grundbøger inden for området forud for faget. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med at finde relevant stof, så vi sikrer at du har de bedste forudsætninger for at få et godt udbytte af studiet.