AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Målgruppe

HD2 i Organisation og Ledelse er for dig der ønsker at supplere din praksis og praktiske viden med faglig og teoretisk viden om organisation og ledelse. Uddannelsen styrker dine forudsætninger for at arbejde kvalificeret med organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, hvad enten du er specialist eller leder. 

Hvem tager HD2 i Organisation og Ledelse?

Nogle studerende starter på HD2 i Organisation og Ledelse på baggrund af HD1. Andre har i forvejen en anden videregående uddannelse, f.eks. en bachelor eller akademiuddannelse.

Du kan læse nærmere om adgangsgivende uddannelser her: Adgangskrav

HD specialiseringen i Organisation og Ledelse adskiller sig fra andre HD-specialiseringer, da den ikke som sådan er hverken branche- eller funktionsspecifik. Uddannelsen er tværgående og giver dig faglige forudsætninger for at indtage leder- samt specialiststillinger i relation til organisation og ledelse.

Fælles for vores studerende på HD2 i Organisation og Ledelse er, at de typisk er erhvervsaktive og har praktisk joberfaring, men også har behov for og tid til at udbygge deres faglighed for at kunne arbejde endnu mere kvalificeret med organisation og ledelse.

De typiske studerende på uddannelsen er:

 • Ledere og mellemledere
 • Kommende ledere
 • Projektledere
 • Specialister
 • Konsulenter

Udbytte

En HD 2. del i Organisation og Ledelse gavner både dig og din virksomhed!

Gennem uddannelsen arbejdes der på, at du opnår:

 • Styrket teoretisk, metodemæssig og praksisnær viden inden for organisation og ledelse.
 • Evnen til at anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at identificere og forstå organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
 • Evnen til at behandle organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger med henblik på ny erkendelse og begrundede løsningsvalg.
 • Faglig kompetence til at forstå organisationer såvel som til at deltage i ledelsen og udviklingen af disse.
 • Evnen til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt.

Din virksomhed opnår derved en medarbejder som:

 • Har en endnu bedre organisations- og ledelsesforståelse.
 • Forstår og kan bidrage endnu mere til virksomhedens daglige drift.
 • Kan bidrage med kvalificerede ideer og visioner til nye løsninger og udvikling af organisationen.
 • Kan arbejde selvstændigt samt i samarbejde med andre på professionel vis.
 • Kan arbejde analytisk og tværfagligt.

EFTER HD 2. DEL?

HD 2. del er et solidt og godt afsæt for at sikre fremdrift i din karriere og organisation!

En gennemført HD 2. del giver mulighed for yderligere uddannelse på kandidatniveau, f.eks. en MBA.