AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Kontakt uddannelsen

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

 

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14