Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Supply Chain Management

Faget indgår i HD2 i Organisation og Ledelse, men kan også læses som enkeltfag.

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

I modulet Supply Chain Management, sættes der fokus på indkøbs stigende betydning i private og offentlige organisationer, hvordan man kan organisere sit indkøb og hvordan man kan ”angribe” det ved hjælp af forskellige værktøjer og teknikker. Der tages udgangspunkt i praktiske cases der relateres til teoretiske modeller med det formål at give en øget indsigt i muligheder og faldgruber i processen. Modulets formål er at udvikle de studerendes operationelle og strategiske tilgang til sourcing og kategoristyring af indkøb.

Der er i faget fokus på følgende temaer:

 • Udviklingen inden for indkøb og sourcing – indkøbs nye rolle og organisering i virksomheden.
 • ​Introduktion til kategori-tankegangen i indkøb.
 • Category Management og kategori-styring i praksis.
 • Forhandling og forhandlingens væsen.
 • ​Ledelse og styring af leverandører – principper, metoder og værktøjer.
 • Sourcing af innovation, ny viden, teknologi m.m. – inddragelse af leverandører i udviklingsfunktionen.

Enkeltfaget er en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på undervisningsdage og forberedelse hjemme. 
Sideløbende med undervisningen skrives et projekt, som man går til mundtlig eksamen i til januar. Efter afsluttet eksamen, fremsendes eksamensbevis for faget.

Præsentation og fagbeskrivelse

Du kan læse en præsentation af faget, skrevet af fagets udvikler og underviser, Ass. Professor Morten Munkgaard Møller, via dette link:

Supply Chain Management på Aalborg Universitet

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

I perioden fra oktober 2021 til maj 2021 udbydes der desuden undervisning i Rungsted.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2022 er følgende:

FREMMØDE UNDERVISNING

Undervisning i Aalborg

EFTERÅRET 2022

Dato Tidspunkt Underviser
30. august kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
13. september kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
27. september kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
11. oktober kl. 09.00-18.00 Chris Ellegaard
01. novomber kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
15. november kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 13. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2023 mellem kl. 9-18. 

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Supply Chain Management (tidl. navn: Strategisk indkøb og sourcing): Valgmodul 3c fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

 • August 2022 - januar 2023

Sted

 • Aalborg og Rungsted

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr. i Aalborg, da forplejning er excl.
 • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2022 (muligt at søge fra primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.