Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk salg og marketing

Faget indgår i HD2 i Organisation og Ledelse, men kan også læses som enkeltfag.

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, hvorfor en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. Modulet Strategisk salg og marketing, vender blikket ud fra virksomheden i retninger som: forretningsmodeller, disruption, e-handel, marketingstrategi og –planer, kundeforståelse, indsamling af markedsinformation, informationsbehandling, organi­sationer som kunder, kundepsykologi og automatisering af marketing.

Modulet er for dig, der vil kunne analysere markedssituationer og i et strategisk perspektiv kunne forstå hvordan en virksomhed skaber attraktiv kundeværdi i et samspil mellem interessenters behov og virksomhedens ressourcer og markedsstrategi.

Hovedemner:

De væsentligste begreber, principper og trends i strategisk salg og markedsføring: Du vil blive udfordret af en bred palette af tankegang og værktøjer fra den klassiske marketingteori, udviklet for 50 år siden, til den moderne verden, der præges mere og mere af forskellige former for elektronisk kommunikation, netværksdannelse og nye måder at skabe værdi på.

Markedsanalyse: Hvor stort er vores markedspotentiale? Hvordan tænker vores kunder? Hvad gør vores konkurrenter? Du kommer til at arbejde med spørgeskemaer, interview og sekundære kilder. Vi arbejder også med behandling af kvantitativ information, uden at det bliver et statistikkursus.

Konsumentmarkedsføring: Hvordan tager konsumenter en beslutning? Hvordan kan man segmentere? Hvordan påvirker man konsumenter? Du lærer desuden at forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier.

Virksomheder og organisationer som kunder (BTB): Første semesters forståelse af organisations beslutninger danner udgangspunkt og videreudvikles med forståelse af organisationers indkøbsprocesser, projektsalg og offentlige indkøbsprocesser.

Interaktiv markedsføring: Dækker her over et bredt felt af emner relateret til web, f.eks. anvendelse af sociale medier, søgemaskiner og interaktiv markedsføring.

Seminarer:

 • Marketing management og marketing i strategisk perspektiv.
 • Informationsindsamling og markedsanalyse.
 • Konsumentmarkedsføring (BTC).
 • Virksomheder og organisationer som kunder (BTB).
 • Interaktiv markedsføring og marketingautomatisering.
 • Salgsledelse og personligt salg.

Modulet indeholder desuden et projekt relateret til emnet. Der vil være en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den på semestret udarbejdede projektrapport.

Du kan læse nærmere om faget Strategisk salg og marketing her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2022 er følgende.

Fremmøde undervisning

Undervisning i Aalborg

EFTERÅRET 2022

Dato Tidspunkt Underviser
30. august kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
13. september kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
27. september kl. 09.00-18.00 Niels Vestergaard Olsen
11. oktober kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
01. november kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
15. november kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 13. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes uge 2, januar 2023 mellem kl. 9-18.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Strategisk salg og marketing: Valgmodul 3b fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

 • August  2022 - januar 2023

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2022 (muligt at søge fra primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.