Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk salg og marketing - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategisk salg og marketing (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. Modulet "Strategisk salg og marketing" vender blikket ud fra virksomheden i retninger som: forretningsmodeller, disruption, e-handel, marketingstrategi og –planer, kundeforståelse, indsamling af markedsinformation, informationsbehandling, organi­sationer som kunder, kundepsykologi og automatisering af marketing.

Modulet er for dig, der vil kunne analysere markedssituationer og i et strategisk perspektiv kunne forstå hvordan en virksomhed skaber attraktiv kundeværdi i et samspil mellem interessenters behov og virksomhedens ressourcer og markedsstrategi.

Hovedemner:

De væsentligste begreber, principper og trends i strategisk salg og markedsføring: Du vil blive udfordret af en bred palette af tankegang og værktøjer fra den klassiske marketingteori, udviklet for 50 år siden, til den moderne verden, der præges mere og mere af forskellige former for elektronisk kommunikation, netværksdannelse og nye måder at skabe værdi på.

Markedsanalyse: Hvor stort er vores markedspotentiale? Hvordan tænker vores kunder? Hvad gør vores konkurrenter? Du kommer til at arbejde med spørgeskemaer, interview og sekundære kilder. Vi arbejder også med behandling af kvantitativ information, uden at det bliver et statistikkursus.

Konsumentmarkedsføring: Hvordan tager konsumenter en beslutning? Hvordan kan man segmentere? Hvordan påvirker man konsumenter? Du lærer desuden at forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier.

Virksomheder og organisationer som kunder (BTB): Første semesters forståelse af organisations beslutninger danner udgangspunkt og videreudvikles med forståelse af organisationers indkøbsprocesser, projektsalg og offentlige indkøbsprocesser.

Interaktiv markedsføring: Dækker her over et bredt felt af emner relateret til web, f.eks. anvendelse af sociale medier, søgemaskiner og interaktiv markedsføring.

Seminarer:

 • Strategisk markedsføring
 • Marketing management
 • Markedsanalyse
 • Konsumentmarkedsføring
 • Virksomheder og organisationer som kunder
 • Interaktiv markedsføring

Modulet indeholder desuden et projekt relateret til emnet. Der vil være en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den på semestret udarbejdede projektrapport.

Du kan læse nærmere om faget Strategisk salg og marketing her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
08.09.20 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
22.09.20 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
06.10.20 kl. 09.00-18.00 Christina Jenny Elisabet Öberg
21.10.20 kl. 09.00-18.00 Christina Jenny Elisabet Öberg
03.11.20 kl. 09.00-18.00 NIels Vestergaard Olsen
18.11.20 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 8. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 11.-13. januar 2021 mellem kl. 09.00-18.00 (alle 3 dage reserveres - indtil videre).

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk salg og marketing: Valgmodul 3b fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.