Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk salg og marketing - enkeltfag

Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse ,og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, hvorfor en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. Modulet Strategisk salg og marketing, vender blikket ud fra virksomheden i retninger som: forretningsmodeller, disruption, e-handel, marketingstrategi og –planer, kundeforståelse, indsamling af markedsinformation, informationsbehandling, organi­sationer som kunder, kundepsykologi og automatisering af marketing.

Modulet er for dig, der vil kunne analysere markedssituationer og i et strategisk perspektiv kunne forstå hvordan en virksomhed skaber attraktiv kundeværdi i et samspil mellem interessenters behov og virksomhedens ressourcer og markedsstrategi.

Hovedemner:

De væsentligste begreber, principper og trends i strategisk salg og markedsføring: Du vil blive udfordret af en bred palette af tankegang og værktøjer fra den klassiske marketingteori, udviklet for 50 år siden, til den moderne verden, der præges mere og mere af forskellige former for elektronisk kommunikation, netværksdannelse og nye måder at skabe værdi på.

Markedsanalyse: Hvor stort er vores markedspotentiale? Hvordan tænker vores kunder? Hvad gør vores konkurrenter? Du kommer til at arbejde med spørgeskemaer, interview og sekundære kilder. Vi arbejder også med behandling af kvantitativ information, uden at det bliver et statistikkursus.

Konsumentmarkedsføring: Hvordan tager konsumenter en beslutning? Hvordan kan man segmentere? Hvordan påvirker man konsumenter? Du lærer desuden at forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier.

Virksomheder og organisationer som kunder (BTB): Første semesters forståelse af organisations beslutninger danner udgangspunkt og videreudvikles med forståelse af organisationers indkøbsprocesser, projektsalg og offentlige indkøbsprocesser.

Interaktiv markedsføring: Dækker her over et bredt felt af emner relateret til web, f.eks. anvendelse af sociale medier, søgemaskiner og interaktiv markedsføring.

Seminarer:

 • Marketing management og marketing i strategisk perspektiv.
 • Informationsindsamling og markedsanalyse.
 • Konsumentmarkedsføring (BTC).
 • Virksomheder og organisationer som kunder (BTB).
 • Interaktiv markedsføring og marketingautomatisering.
 • Salgsledelse og personligt salg.

Modulet indeholder desuden et projekt relateret til emnet. Der vil være en mundtlig eksamen med udgangspunkt i den på semestret udarbejdede projektrapport.

Du kan læse nærmere om faget Strategisk salg og marketing her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2021 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
31.08.21 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
13.09.21 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
28.09.21 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
12.10.21 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
02.11.21 kl. 09.00-18.00 Niels Vestergaard Olsen
16.11.21 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 14. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2022 mellem kl. 9-18.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Strategisk salg og marketing: Valgmodul 3b fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

 • August 2021 - januar 2022

Sted

 • Aalborg, Viborg og Rungsted

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
 • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.