AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk indkøb og sourcing - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategisk indkøb og sourcing (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøb til produktionen og sourcing af R&D, viden og kompetencer til udvikling af nye produkter. Modulet udvikler de studerendes operationelle og strategiske tilgange til indkøb og sourcing samt hvordan man kan håndtere dette. Der er i faget fokus på følgende temaer:

 • Kategori-tankegangen i indkøb og sourcing
 • Organisering af indkøbsfunktionen og kategorierne
 • Segmentering af leverandører og kunder
 • Involvering af leverandører i produktudviklingen
 • Supplier Relationship Management og leverandørudvikling
 • Kontraktledelse (contract management)
 • Sourcing af teknologi, viden og R&D
 • Operationelle tilgange til indkøb – afkaldsmodeller og optimering heraf
 • Forhandlingsstrategier

Enkeltfaget er en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på undervisningsdage og forberedelse hjemme. 
Sideløbende med undervisningen skrives et projekt, som man går til mundtlig eksamen i til januar. Efter afsluttet eksamen, fremsendes eksamensbevis for faget.

Præsentation

Du kan læse en præsentation af faget, skrevet af fagets udvikler og underviser, Ass. Professor Morten Munkgaard Møller, via dette link:

Strategisk Indkøb og Sourcing på Aalborg Universitet

Fagbeskrivelse

Du finder enkeltfagets fagbeskrivelse her:

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
03.09.19 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
24.09.19 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
08.10.19 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
22.10.19 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
12.11.19 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller

Eksamen: Projektaflevering d. 10. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i 13.-15. januar 2020 mellem kl. 09.00-18.00 (konkret dato følger snarest).

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 
Alle enkeltfag på HD 2. del - Organisation og Ledelse

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk indkøb og sourcing: Valgmodul 3c fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.