Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategisk indkøb og sourcing - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategisk indkøb og sourcing (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøbs stigende betydning i både private og offentlige organisationer, hvordan man kan organisere sit indkøb og hvordan man kan ”angribe” det ved hjælp af forskellige værktøjer og teknikker. Der tages udgangspunkt i praktiske cases der relateres til teoretiske modeller med det formål at give en øget indsigt i muligheder og faldgruber i processen. Modulets hensigt er at udvikle de studerendes operationelle og strategiske tilgang til sourcing og kategoristyring af indkøb.

Der er i faget fokus på følgende temaer:

 • Udviklingen inden for indkøb og sourcing – indkøbs nye rolle og organisering i virksomheden
 • ​Introduktion til kategori-tankegangen i indkøb
 • Category Management og kategori-styring i praksis
 • Forhandling og forhandlingens væsen
 • ​Ledelse og styring af leverandører – principper, metoder og værktøjer
 • Sourcing af innovation, ny viden, teknologi m.m. – inddragelse af leverandører i udviklingsfunktionen

Enkeltfaget er en kombination af fremmødeundervisning, gruppearbejde på undervisningsdage og forberedelse hjemme. 
Sideløbende med undervisningen skrives et projekt, som man går til mundtlig eksamen i til januar. Efter afsluttet eksamen, fremsendes eksamensbevis for faget.

Præsentation

Du kan læse en præsentation af faget, skrevet af fagets udvikler og underviser, Ass. Professor Morten Munkgaard Møller, via dette link:

Strategisk Indkøb og Sourcing på Aalborg Universitet

Fagbeskrivelse

Du finder enkeltfagets fagbeskrivelse her:

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
02.09.20 kl. 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
22.09.20 kl. 09.00-18.00  
06.10.20 kl. 09.00-18.00  
20.10.20 kl. 09.00-18.00  
03.11.20 kl. 09.00-18.00  
17.11.20 kl. 09.00-18.00  

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 8. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i 11.-13. januar 2021 mellem kl. 09.00-18.00 (alle dage reserveres - indtil videre).

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategisk indkøb og sourcing: Valgmodul 3c fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.