AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategi og forandringsledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategi og forandringsledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med Strategi og forandringsledelse er at bibringe deltagerne viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategi samt forandringsledelse således, at den studerende er i stand til at igangsætte og gennemføre strategiske forandringsprojekter i en organisation.

Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende:

  • Strategianalyser af omverden og organisationens kapabiliteter, herunder interessenter, forretningsmuligheder, trusler, konkurrenterne og kunderne
  • Innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

De ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til hvert af ovennævnte problemområder, vil være et centralt og gennemgående tema i modulet.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg og Rungsted i forårssemestret. 


Undervisning i Aalborg i foråret 2019

Dato Tidspunkt Underviser
05.02.19 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
26.02.19 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
12.03.19 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
19.03.19 kl. 09.00-18.00 Anders Drejer
09.04.19 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsgaard
23.04.19 kl. 09.00-18.00 Kenneth Møller Jørgensen
07.05.19 kl. 09.00-18.00 Jannik Bagge

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest tirsdag den 28. maj kl. 10.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes d. 18.-19. juni.

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst


Undervisning i Rungsted i foråret 2019

Dato Tidspunkt Underviser
06.02.19 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
28.02.19 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
14.03.19 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
21.03.19 kl. 09.00-18.00 Anders Drejer
11.04.19 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsgaard
25.04.19 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
09.05.19 kl. 09.00-18.00 Jannik Bagge

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest tirsdag den 28. maj kl. 10.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes d. 19.-20. juni.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15-20 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategi og forandringsledelse, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • Februar 2019 - juni 2019

Sted

  • Aalborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. (Aalborg)
  • 16.900 kr. (Rungsted, da forplejning er inkl.)

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.