Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Strategi og forandringsledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Strategi og forandringsledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med Strategi og forandringsledelse er at bibringe deltagerne viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategi samt forandringsledelse således, at den studerende er i stand til at igangsætte og gennemføre strategiske forandringsprojekter i en organisation.

Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende:

  • Strategianalyser af omverden og organisationens kapabiliteter, herunder interessenter, forretningsmuligheder, trusler, konkurrenterne og kunderne
  • Innovation og forandringsledelse i organisationsperspektiv, herunder modstand mod forandring, forandringsstrategi, konsulentmedvirken og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

De ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til hvert af ovennævnte problemområder, vil være et centralt og gennemgående tema i modulet.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg og Rungsted i forårssemestret. 

Undervisning i Aalborg i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
07.02.18 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
01.03.18 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
13.03.18 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
03.04.18 kl. 09.00-18.00 Anders Drejer
17.04.18 kl. 09.00-18.00 Lars Gelsing
01.05.18 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsgaard
15.05.18 kl. 09.00-18.00 Kenneth Møller Jørgensen

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest tirsdag den 29. maj kl. 10.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes primo uge 25.

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Undervisning i Rungsted i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
06.02.18 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
27.02.18 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
15.03.18 kl. 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
05.04.18 kl. 09.00-18.00 Anders Drejer
19.04.18 kl. 09.00-18.00 Lars Gelsing
03.05.18 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsgaard
17.05.18 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest tirsdag den 29. maj kl. 10.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes medio juni.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15-20 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Strategi og forandringsledelse, enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.