Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Organisation og Ledelse - Enkeltfag

Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse, og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med Organisation og Ledelse, er at give den studerende en introduktion til grundlæggende træk ved organisationer, som f.eks. individer, mål, strukturer og kultur, der er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer for forståelse og analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Faget stræber på at udvikle deltagernes viden om og for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete og praksisnære organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Modulet fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion og udvikling:

 • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, adfærd, motivation, gruppeprocesser og samarbejde
 • Organisationens interessenter og mål
 • Design og organisationsstrukturer
 • Organisationskulturen og dennes samspil med eller modstand mod virksomhedens strukturelle egenskaber
 • Ledelse i og af organisationer, herunder beslutningsprocesser, lederroller, og situationsbestemt ledelse

Du kan læse nærmere om faget Organisation og Ledelse (15 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

heldagsmodellen

Der udbydes undervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Undervisningsdatoerne for efteråret 2021 finder du herunder:


Undervisning i Aalborg

Seminar Dato Tidspunkt Underviser
1 02.09.20 kl. 09.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
2 15.09.20 kl. 09.00-18.00 Jesper Raalskov
3 29.09.20 kl. 09.00-18.00 Jesper Raalskov
4 27.10.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
5 24.11.20 kl. 09.00-18.00 Henrik Andersen
6 08.12.20 kl. 09.00-18.00 Keld B. Holmgaard

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 6. januar 2021, kl. 09.00-13.00.

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø


Undervisning i Viborg

Seminar Dato Tidspunkt Underviser
1 01.09.20 kl. 09.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
2 21.09.20 kl. 09.00-18.00 Ole Friis
3 05.10.20 kl. 09.00-18.00 Ole Friis
4 02.11.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
5 30.11.20 kl. 09.00-18.00 Henrik Andersen
6 14.12.20 kl. 09.00-18.00 Ole Friis

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 6. januar 2021, kl. 09.00-13.00.

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg


Undervisning i RUNGSTED

Seminar Dato Tidspunkt Underviser
1 03.09.20 kl. 09.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
2 17.09.20 kl. 09.00-18.00 Keld B. Holmgaard
3 01.10.20 kl. 09.00-18.00 Jesper Raalskov
4 29.10.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
5 26.11.20 kl. 09.00-18.00 Henrik Andersen
6 10.12.20 kl. 09.00-18.00 Keld B. Holmgaard

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 6. januar 2021, kl. 09.00-13.00.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

HD ONLINE

ORGANISATION OG LEDELSE

Dato Tidspunkt Format Underviser
17.01.2022   Optaget undervisning René Nesgaard Nielsen
01.02.2022 Tidspunkt opdateres Live Læring
02.02.2022   Optaget undervisning Jesper Raalskov
01.03.2022 Tidspunkt opdateres Live læring
02.03.2022   Optaget undervisning
15.03.2022 Tidspunkt opdateres Live læring
16.03.2022   Optaget undervisning Marita Svane
05.04.2022 Tidspunkt opdateres Live læring
06.04.2022   Optaget undervisning Henrik Andersen
26.04.2022 Tidspunkt opdateres Live læring
27.04.2022   Optaget undervisning Keld B. Holmgaard
10.05.2022 Tidspunkt opdateres Live læring

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen d. 31 maj 2022 - tidspunkt tilgår snarest.

Sted: Online

DOWNLOAD ONLINE TIDSPLAN FOR ORGANISATION OG LEDELSE HER!

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Organisation og ledelse, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

 • September 2021 - januar 2022 (fremmødehold)
 • Februar 2022 - juni 2022 (onlinehold)

Sted

 • Aalborg, Viborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online

ECTS

 • 15

Pris

 • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
 • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.
 • 15.000 kr. online

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2021 (efterårshold med fremmøde)
 • 1. december 2021 (forårshold online)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.