AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Organisation og Ledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Organisation og Ledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med Organisation og Ledelse er at give den studerende en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – som er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Formålet med undervisningen er endvidere at skabe et overblik over de forskellige perspektiver og paradigmer for analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger samt introducere den studerende til en række af feltets praksisnære problemstillinger.

Målet med dette modul er at udvikle deltagernes viden og forståelse for de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige organisatoriske problemstillinger med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og forstå konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Modulet fokuserer på en række grundlæggende forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse:

  • Organisationens menneskelige ressourcer, hvor der lægges særlig vægt på individ, grupper, motivation, gruppeprocesser og samarbejde, samt kompetenceudvikling
  • Organisationsstrukturer, -processer og -systemer og disses betydning for bl.a. organisationens relationer til dens (interne og eksterne) interessenter; særligt beslutnings-, styrings- og kontrolprocesser
  • Organisationskulturen og dennes betydning for læring og udvikling i organisationen, herunder samspillet mellem virksomhedens strukturelle egenskaber og kulturen samt de ledelsesmæssige implikationer heraf
  • Ledelse, herunder beslutningsprocesser, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse Undervisningen i disse emner sker på grundlag af relevant teoretisk og praktisk viden fra psykologi, sociologi, økonomi, samt organisationsteori.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Undervisningsdatoerne for efteråret 2018 finder du herunder:

Undervisning i Aalborg

Seminar Dato Tidspunkt Underviser
1 04.09.18 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard 
2 18.09.18 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsgaard
3 04.10.18 kl. 09.00-18.00 Jesper Raalskov
4 23.10.18 kl. 09.00-18.00 Keld B. Holmgaard
5 13.11.18 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
6 27.11.18 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
7 12.12.18 kl. 09.00-18.00 Henrik Andersen

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 4. januar 2019, kl. 09.00-15.00.

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø 

Undervisning i Rungsted
Seminar Dato Tidspunkt Underviser
1 05.09.18 kl. 13.00-18.00 René Nesgaard Nielsen
2 20.09.18 kl. 09.00-18.00 Bo Prangsted
3 03.10.18 kl. 09.00-18.00 Jesper Raalskov
4 25.10.18 kl. 09.00-18.00 Keld B. Holmgaard
5 15.11.18 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
6 29.11.18 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
7 10.12.18 kl. 09.00-18.00 Henrik Andersen

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 4. januar 2019, kl. 09.00-15.00.

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Organisation og ledelse, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • September 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.