AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Kompetence- og Organisationsudvikling - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Kompetence- og organisationsudvikling (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet Kompetence- og organisationsudvikling er at give de studerende en videregående viden om, hvordan organisationens visioner og strategiske målsætninger afspejler sig i den måde, hvorpå man kan udvikle organisationens menneskelige ressourcer, arbejde med magt og politiske processer samt restrukturere den organisatoriske struktur og tune de organisatoriske processer.

Centrale temaer i modulet er:

  • Kompetencestyring, karriere- og talentudvikling, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse af menneskelige ressourcer samt dialogsystemer
  • Magt og politik i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
  • Restrukturering, bedre styring og tuning af processer gennem opbygning af kritisk masse, turnaround management, TQM, BSC, LEAN og performance management

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:


Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
10.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
24.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
08.10.19 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
22.10.19 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
05.11.19 kl. 09.00-18.00 Ulrik Plejdrup Christensen

Eksamen: Projektaflevering d. 10. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 13.-15. januar 2020 mellem kl. 9-18 (alle 3 datoer reserveres).

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst


Undervisning i Rungsted

Dato Tidspunkt Underviser
12.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
26.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
10.10.19 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
24.10.19 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
07.11.19 kl. 09.00-18.00 Ulrik Plejdrup Christensen

Eksamen: Projektaflevering d. 10. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i januar 2020 mellem kl. 9-18 (datoer følger snarest).

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Kompetence- og organisationsudvikling: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.