Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HRM og forandringsledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet HRM og forandringsledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, herunder med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse således, at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

  • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer
  • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling
  • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
  • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9-18.

Datoerne for efterårssemestret 2021 er følgende:

Undervisning i Aalborg
 

Dato Tidspunkt Underviser
31.08.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
14.09.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
28.09.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
12.10.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
02.11.21 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
23.11.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 14. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2022 mellem kl. 9-18. 

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

undervisning i viborg
 

Dato Tidspunkt Underviser
30.08.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
13.09.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
27.09.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
11.10.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
08.11.21 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
22.11.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 14. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2022 mellem kl. 9-18. 

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

 

Undervisning i Rungsted
 

Dato Tidspunkt Underviser
02.09.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
16.09.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
30.09.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
14.10.21 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
04.11.21 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
18.11.21 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 14. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i uge 2, januar 2022 mellem kl. 9-18. 

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • August 2021 - januar 2022

Sted

  • Aalborg, Viborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.