AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HRM og forandringsledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet HRM og forandringsledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, herunder med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse således, at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

  • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer
  • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling
  • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
  • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg
 

Dato Tidspunkt Underviser
27.08.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
08.09.20 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
24.09.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
05.10.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
20.10.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
03.11.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 8. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 11.-13. januar 2021 mellem kl. 9-18 (alle 3 datoer reserveres).

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

undervisning i viborg
 

Dato Tidspunkt Underviser
31.08.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
14.09.20 kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
28.09.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
08.10.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
19.10.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
09.11.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 8. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 15. januar 2021 mellem kl. 9-18.

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

 

Undervisning i Rungsted
 

Dato Tidspunkt Underviser
25.08.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen
10.09.20 kl. 09.00-18.0= Keld Holmgaard
22.09.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
06.10.20 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
22.10.20 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
11.11.20 kl. 09.00-18.00 Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Eksamen: Projektaflevering (digital) d. 8. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 14.-15. januar 2021 mellem kl. 9-18 (begge datoer reserveres).

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • September 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg, Viborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.