AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HRM og forandringsledelse - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet HRM og forandringsledelse (15 ECTS) som enkeltfag. 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation og Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, herunder med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse således, at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

  • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer
  • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling
  • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
  • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:


Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
10.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
24.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
08.10.19 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
22.10.19 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
05.11.19 kl. 09.00-18.00 Ulrik Plejdrup Christensen

Eksamen: Projektaflevering d. 10. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes d. 13.-15. januar 2020 mellem kl. 9-18 (alle 3 datoer reserveres).

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst


Undervisning i Rungsted

Dato Tidspunkt Underviser
12.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
26.09.19 kl. 09.00-18.00 Lone Broberg
10.10.19 kl. 09.00-18.00 Marita Svane
24.10.19 kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
07.11.19 kl. 09.00-18.00 Ulrik Plejdrup Christensen

Eksamen: Projektaflevering d. 10. december kl. 10.00.
Mundtlig eksamen afholdes i januar 2020 mellem kl. 9-18 (datoer følger snarest).

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Alle enkeltfag på HD 2. del - Organisation og Ledelse

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.