Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

HRM og forandringsledelse

Faget indgår i HD2 i Organisation og Ledelse, men kan også læses som enkeltfag.

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres praktiske og faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med modulet HRM og forandringsledelse, er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, med henblik på at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse, således at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.   

Centrale temaer i modulet er:

  • Humane ressourcer og HRM, herunder rekruttering, fast- og vedligeholdelse samt udvikling af menneskelige ressourcer
  • Strategi, kompetencer og kompetenceudvikling
  • Magt, politik og dialog i organisationer, herunder beslutningsprocesser, konflikter og forskellige dimensioner af organisatorisk magt og interesseudøvelse
  • Forandringsledelse i et organisationsperspektiv, herunder forandringsstrategi, modstand mod forandring, og ledelsesrollen i forbindelse med organisationsforandring

 

Du kan læse nærmere om faget HRM og forandringsledelse (15 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Viborg og Rungsted i efterårssemestret. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet kl. 9-18.

Datoerne for efterårssemestret 2022 er følgende:

FREMMØDE UNDERVISNING EFTERÅRET 2022

undervisning i aalborg 

EFTERÅRET 2022

Dato Tidspunkt Underviser
30. august kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
13. september kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
27. september kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
11. oktober kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
01. november kl. 09.00-18.00 Martia Svane
22. november kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Projektaflevering (digital): D. 13. december kl. 10.00
Mundtlig eksamen:  Uge 2, januar 2023 (tidspunkter tilgår snarest)

Sted: Aalborg Universitets campus, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

UNDERVISNING I VIBORG

EFTERÅRET 2022

Dato Tidspunkt Underviser
29. august kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
12. september kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
26. september kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
10. oktober kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
31. oktober kl. 09.00-18.00 Martia Svane
21. november kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard

Projektaflevering (digital): D. 13. december kl. 10.00
Mundtlig eksamen:  Uge 2, januar 2023 (tidspunkter tilgår snarest)

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

UNDERVISNING I RUNGSTED

EFTERÅRET 2022

Dato Tidspunkt Underviser
01 september kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
15 september kl. 09.00-18.00 Keld Holmgaard
29 september kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
13 oktober kl. 09.00-18.00 Jan Hjortshøj
03 november kl. 09.00-18.00 Marita Svane
17 november kl. 09.00-18.00 Keldholmgaard

Projektaflevering (digital): D. 13. december kl. 10.00
Mundtlig eksamen:  Uge 2, januar 2023 (tidspunkter tilgår snarest)

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

HRM og forandringsledelse: Valgmodul 3a på 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

  • August 2022 - januar 2023

Sted

  • Aalborg, Viborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. i Aalborg og Viborg, da forplejning er excl.
  • 16.900 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2022 (muligt at søge fra primo marts)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.