AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Afgangsprojekt - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder modulet Afgangsprojekt (15 ECTS) som enkeltfag.

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende selvstændigt skal kunne tilrettelægge, udføre og kommunikere et videnskabeligt projekt, som demonstrerer overblik over og forståelse af HDO-uddannelsens fagelementer, og som er rettet mod udvikling af en virkelig virksomhed.

Seminardatoer

Der udbydes vejledning til Afgangsprojektet i Aalborg i forårssemestret. 

Tidspunkter for vejledning aftales med vejleder. 

Modulet er primært tilrettelagt som projektarbejde under vejledning. Da der er tale om en hovedopgave er projektarbejdet og -skrivningen prioriteret som en væsentlig og tidskrævende studieaktivitet på semestret.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Afgangsprojekt, 4. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Organisation og Ledelse

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. (Aalborg)
  • 16.900 kr. (Rungsted, da forplejning er inkl.)

Ansøgningsfrist

  • Kan kun følges som sidste del af den fulde HD uddannelse

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.