Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Afgangsprojekt - Enkeltfag

Faget indgår normalt i HD 2. i Organisation & Ledelse, og er således tilpasset bredt til erhvervsaktive mennesker, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende selvstændigt skal kunne tilrettelægge, udføre og kommunikere et videnskabeligt projekt, som demonstrerer overblik over og forståelse af HDO-uddannelsens fagelementer, og som er rettet mod udvikling af en virkelig virksomhed.

Du kan læse nærmere om faget Afgangsprojekt (15 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

Der udbydes vejledning til Afgangsprojektet i Aalborg i forårssemestret. 

Tidspunkter for vejledning aftales med vejleder. 

Modulet er primært tilrettelagt som projektarbejde under vejledning. Da dette er en hovedopgave, er projektarbejdet og -skrivningen prioriteret som en væsentlig og tidskrævende studieaktivitet på semestret.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Afgangsprojekt, 4. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse

Varighed

  • Februar 2022 - juni 2022

Sted

  • Aalborg, Viborg og Rungsted

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr. (Aalborg og Viborg)
  • 16.900 kr. (Rungsted, da forplejning er inkl.)

Ansøgningsfrist

  • Kan kun følges som sidste del af den fulde HD uddannelse

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.