AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

HD2 i Organisation og Ledelse er en deltidsuddannelse, der er bredt anerkendt i det danske erhvervsliv for at bidrage til praksis gennem faglig og teoretisk viden om organisation og ledelse.

Du vil gennem uddannelsen øge din forståelse af de rammer din organisation agerer i, og du får styrket dine kompetencer, så du kan bidrage endnu mere kvalificeret i dit daglige virke. HD2 i Organisation og Ledelse ruster dig til at håndtere aktuelle såvel som fremtidige problemstillinger i relation til organisation og ledelse, så du kan skabe endnu bedre resultater for dig selv og din organisation!

DEN FAGLIGE OPBYGNING:

HD2 i Organisation og Ledelse varer to år, i alt fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag.

Det er et fleksibelt – men krævende – deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Uddannelsen er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor:

 

LÆRINGSMÅL

Der er opsat klare læringsmål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Hvert fagmodul har sin egen udførlige modulbeskrivelse i uddannelsens studieordning (link), hvor indhold og læringsmål er klart defineret.

Du kan neden for danne dig et overblik over formålet med de enkelte fagmoduler – og du kan læse nærmere omkring de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke dig videre til de enkelte fagmodulers sider.

 

Modul 1: Organisation og Ledelse

Formålet er at give den studerende en introduktion til de grundlæggende træk ved organisationer, som f.eks. individer, mål, strukturer og kultur, der er nødvendige for at kunne forstå, hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Læs mere her

 

Modul 2: Strategi og strategisk udvikling

Formålet med modulet er at bibringe deltagerne viden om og forståelse for forskellige aspekter af strategi samt strategisk ledelse således, at den studerende vil være i stand til at forberede, igangsætte og gennemføre strategiske udviklingsprojekter i en organisation.

Læs mere her

 

Modul 3a: HRM og forandringsledelse (valgfagsmodul)

Formålet med modulet er at give den studerende en videregående viden om humane ressourcer og ledelse af menneskelige ressourcer, herunder mhp. at kunne arbejde dynamisk med at skabe sammenhæng mellem strategi, kompetencer og kompetenceudvikling. Formålet med undervisningen er endvidere at bibringe deltagerne en viden om og forståelse for magt og dialog i organisatorisk kontekst, samt forståelse for forskellige aspekter af forandringsledelse således, at den studerende bliver i stand til at kunne igangsætte og gennemføre væsentlige forandringsprojekter i en organisation.  

læs mere her

 

Modul 3b: strategisk salg og Marketing (valgfagsmodul)

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. Modulet Strategisk salg og marketing vender blikket ud fra virksomheden i retninger som: forretningsmodeller, disruption, e-handel, marketingstrategi og –planer, kundeforståelse, indsamling af markedsinformation, informationsbehandling, organi­sationer som kunder, kundepsykologi og automatisering af marketing. Modulet er for dig, der vil kunne analysere markedssituationer og i et strategisk perspektiv kunne forstå hvordan en virksomhed skaber attraktiv kundeværdi i et samspil mellem interessenters behov og virksomhedens ressourcer og markedsstrategi.

læs mere her

 

Modul 3c: Strategisk indkøb og sourcing (valgfagsmodul)

I modulet ”Strategisk indkøb og sourcing” sættes der fokus på indkøbs stigende betydning i både private og offentlige organisationer, hvordan man kan organisere sit indkøb og hvordan man kan ”angribe” det ved hjælp af forskellige værktøjer og teknikker. Der tages udgangspunkt i praktiske cases der relateres til teoretiske modeller med det formål at give en øget indsigt i muligheder og faldgruber i processen. Modulets hensigt er at udvikle de studerendes operationelle og strategiske tilgang til sourcing og kategoristyring af indkøb.

Læs mere her

 

Modul 4: Afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende selvstændigt skal kunne tilrettelægge, udføre og kommunikere et videnskabeligt projekt, som demonstrerer overblik over og forståelse af uddannelsens fagelementer, og som er rettet mod udvikling af en virkelig organisation.