Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Undervisning

Undervisningen på HD2 i Finansiel Rådgivning finder sted i Aalborg, Aarhus eller Rungsted, alt efter hvilket studiested du har valgt:

Der undervises på hverdage i tidsrummet 09-18 ca. 1-2 gange pr. måned.

Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, individuelle skriftlige opgaver samt projektarbejde i grupper.

Undervisningen på HD-studiet kobler teori og praksis, hvor du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Undervisningen er tilrettelagt som seminarer på hele hverdage. Der sidesat tid til øvelser, gruppearbejde, dialog og diskussion i forbindelse med casearbejde. Seminararbejdet vil træne din evne til at sætte dig ind i et forud fastlagt emne, og du får øvelse i at afrapportere konklusioner på en systematisk, klar og overskuelig måde. Du vil samtidig få udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige modeller og metoder egner sig til at løse konkrete problemer.

Du får endvidere et grundigt indblik i forskellige problemområder inden for finansiel rådgivning gennem selvstændig litteratursøgning.

Undervisningen på studiet varetages af forskere og erhvervsaktive inden for de respektive fagområder der undervises i.

Virtuelt læringsmiljø

På Aalborg Universitet bruger vi Moodle til nem og digital adgang til relevante undervisnings- og læringsmaterialer eksempelvis slides, litteratur-links, skemaer og opgaver.

Sværhedsgrad?

Din uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring m.m. afgør hvad du vil opleve som svært på uddannelsen. Hvis du f.eks. ikke har forudgående kendskab til økonomi, så kan du opleve at blive udfordret endnu mere på de moduler som omhandler dette, end du vil opleve på de moduler der omhandler emner du allerede har kendskab til.

Hvis du er opmærksom på faglige områder der vil udfordre dig, så kan du med fordel forberede dig ved at læse grundbøger forud for faget. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med at finde relevant stof, så vi sikre at du har de bedste forudsætninger for at få et godt udbytte af studiet.