Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Målgruppe

Uddannelsen er for dig der ønsker en karriere, eller allerede er i gang med en karriere i den finansielle sektor. Uddannelsen styrker dine forudsætninger for at give kvalificeret rådgivning til privat- og erhvervskunder. Som studerende bliver du uddannet til at arbejde professionelt med finansielle problemstillinger. Uddannelsen giver dig desuden kompetencer til at varetage en specialist- og lederrolle.

Hvem tager HD2 i Finansiel Rådgivning?

HD2 i Finansiel Rådgivning omfavner et bredt ansøgerfelt. Nogle ansøgere tager uddannelsen som en viderebygning på HD1, hvor andre ansøgere har en anden videregående uddannelse, som f.eks. en bachelor eller akademiuddannelse. Du kan læse nærmere om adgangsgivende uddannelser her: Adgangskrav

Fælles for vores studerende på HD2 i Finansiel Rådgivning er, at de typisk har praktisk joberfaring, men har behov for at udbygge sin faglighed for at kunne arbejde endnu mere kvalificeret i den finansielle sektor.

De typiske studerende på uddannelsen er:

 • Ansatte inden for bank eller realkredit.
 • Ansatte inden for ejendomsmæglervirksomhed.
 • Ejendomsadministratorer, der ønsker faglig specialisering.
 • Forsikringsansatte.
 • Potentielle ledere eller projektledere i den finansielle sektor.
 • Andre faggrupper, der ønsker indsigt i finansiel rådgivning.

Udbytte

HD2 i Finansiel Rådgivning gavner både dig og din virksomhed!

Med HD2 i Finansiel Rådgivning opnår du:

 • Styrket teoretisk og metodemæssig viden til brug ved den kundevendte finansielle rådgivning.
 • Evnen til at arbejde kvalificeret med aktuelle og rådgivningsmæssige problemstillinger i den finansielle sektor.
 • Evnen til selvstændigt at identificere relevante finansielle problemstillinger primært for privatkunder og sekundært for erhvervskunder. 
 • Evnen til at vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete rådgivningsmæssige problemstillinger.
 • Evnen til at skabe overblik over finansielle produkter samt funktionerne i en finansiel virksomhed, så du bliver i stand til at sikre optimal rådgivning.
 • Evnen til at yde professionel rådgivning inden for finansiering og formueallokering herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring.
 • Evnen til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen.
 • Evnen til at udvikle dine personlige kompetencer, således at du på filialniveau kan spille en rolle ift. tilbud til kunderne, markedsføring samt organisations- og medarbejderudvikling.
 • Evnen til at identificere dine egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, systematisk at organisere og vurdere mindre projektforløb samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer.

Din virksomhed opnår en medarbejder som:

 • Har en forbedret forretningsforståelse for arbejdet i den finansielle sektor.
 • Forstår og bidrager endnu mere til virksomhedens daglige drift.
 • Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt på professionel vis.
 • Kan arbejde analytisk og metodisk.
 • Har en dybere forståelse for virksomhedens juridiske og organisatoriske rammer.

 

EFTER HD2?

HD2 er et solidt afsæt for at sikre fremdrift i din karriere! 

En gennemført HD2 giver mulighed for yderligere uddannelse på kandidatniveau som f.eks. en MBA.