Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Styring af finansielle virksomheder - Enkeltfag (5 ECTS)

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

  • NB! Faget Styring i Finansielle virksomheder (5 ECTS) samlæses med Finansielle Virksomheders produkter og services (10 ECTS). Fagene gennemføres som en samlet pakke og kan IKKE læses separat. 

Læs nærmere om Finansielle Virksomheders produkter og services her

Det overordnede formål med fagpakken er at give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Undervisningen beskæftiger sig med hvilke tiltag der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og deltagerne bibringes et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

Formålet med Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Modulbeskrivelse: Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) 

 

Finanskompetencepuljen - Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS)

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

Finanskompetencepuljen

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Aarhus og Rungsted i forårssemestret.

Undervisning i Aalborg i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
24.01.18 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen
14.02.18 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen
13.03.18 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen
23.03.18 kl. 09.00-18.00 Shargiil Bashir
17.04.18 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen
17.05.18 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen / Lars Krull

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest fredag den 1. juni kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes i uge 25

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

 

Undervisning i Aarhus i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
25.01.18 kl. 08.30-17.30 Jens Thøgersen
20.02.18 kl. 08.30-17.30 Jens Thøgersen
07.03.18 kl. 08.30-17.30 Jens Thøgersen
21.03.18 kl. 08.30-17.30 Shargiil Bashir
18.04.18 kl. 08.30-17.30 Jens Thøgersen
14.05.18 kl. 08.30-17.30 Jens Thøgersen / Lars Krull

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest fredag den 1. juni kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes i uge 25

Sted: Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200  Aarhus 

Undervisning i Rungsted i foråret 2018

Dato Tidspunkt Underviser
22.01.18 kl. 09.00-18.00 Peter Vollstedt
08.02.18 kl. 09.00-18.00 Peter Vollstedt
06.03.18 kl. 09.00-18.00 Peter Vollstedt
19.03.18 kl. 09.00-18.00 Shargill Bashir / Peter Vollstedt
12.04.18 kl. 09.00-18.00 Peter Vollstedt
07.05.18 kl. 09.00-18.00 Peter Vollstedt / Lars Krull

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest fredag den 1. juni kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes i uge 25

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Styring af finansielle virksomheder, enkeltfag fra den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg, Aarhus og Rungsted

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.