AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Styring af finansielle virksomheder - Enkeltfag (5 ECTS)

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

  • NB! Faget Styring i Finansielle virksomheder (5 ECTS) samlæses med Finansielle Virksomheders produkter og services (10 ECTS). Fagene gennemføres som en samlet pakke og kan IKKE læses separat. 

Læs nærmere om Finansielle Virksomheders produkter og services her

Det overordnede formål med fagpakken er at give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Undervisningen beskæftiger sig med hvilke tiltag der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og deltagerne bibringes et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

Formålet med Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

 

Finanskompetencepuljen - Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS)

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

Finanskompetencepuljen

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Aarhus og Rungsted i forårssemestret.

Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
22.01.20 kl. 09.00-18.00 Jens Thøgersen
12.02.20 Jens Thøgersen
04.03.20 Jens Thøgersen
30.03.20 Jens Thøgersen og Shargiil Bashir
30.04.20 Jens Thøgersen
13.05.20 Jens Thøgersen og Lars Krull

Undervisningssted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest 3. juni kl. 14.00 i Digital Eksamen.

Mundtlig eksamen afholdes 17. juni.

Aarhus

Dato Tidspunkt Underviser
23.01.20 kl. 09.00-17.30 Jens Thøgersen
06.02.20 Jens Thøgersen
05.03.20 Jens Thøgersen
31.03.20 Jens Thøgersen og Shargiil Bashir
29.04.20 Jens Thøgersen
19.05.20 Jens Thøgersen og Lars Krull

Undervisningssted: Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200  Aarhus 

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest 3. juni kl. 14.00 i Digital Eksamen.

Mundtlig eksamen afholdes 16. juni

Rungsted

Dato Tidspunkt Underviser
20.01.20 kl. 09.00-18.00 Shargill Bashir 
06.02.20
02.03.20
20.04.20
04.05.20
27.05.20 Shargiil Bashir og Lars Krull

Undervisningssted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest 3. juni kl. 14.00 i Digital Eksamen.

Mundtlig eksamen afholdes 17. juni.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2 For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Styring af finansielle virksomheder, enkeltfag fra den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg, Aarhus og Rungsted

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr. (Aalborg og Aarhus)
  • 6.650 kr. (Rungsted, da forplejning er inkl.)

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.