AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Skatteret og juridisk metode - Enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Skatteret og juridisk metode (5 ECTS)

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Faget Skatteret og juridisk metode giver en grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder. De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emnerne med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse.

Faget skal sikre at den studerende kan anvende juridisk metode ved vurderingen af de skatteretlige konsekvenser, der knytter sig til forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse. Dertil skal faget sikre at den studerende kan anvende denne viden i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed.

Modulbeskrivelse: Skatteret og juridisk metode (5 ECTS)

FINANSKOMPETENCEPULJEN - GRATIS EFTERUDDANNELSE FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS). 

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg, Aarhus og Rungsted i efteråret 2019. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
04.11.19 Kl. 09.00-18.00 Jesper Havgaard
19.11.19 Kl. 09.00-18.00
04.12.19 Kl. 09.00-18.00
02.01.20 Kl. 09.00-18.00

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 15. januar 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Undervisning i Aarhus

Dato Tidspunkt Sted
12.11.19 Kl. 09.00-17.30 Jesper Havgaard
20.11.19 Kl. 09.00-17.30
09.12.19 Kl. 09.00-17.30
06.01.20 Kl. 09.00-17.30

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 15. januar 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

Undervisning i RUNGSTED

Dato Tidspunkt Sted
05.11.19 Kl. 09.00-18.00 Jesper Havgaard
18.11.19 Kl. 09.00-18.00
05.12.19 Kl. 09.00-18.00
07.01.20 Kl. 09.00-18.00

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 15. januar 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Skatteret og juridisk metode, enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

  • November 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg, Aarhus og Rungsted

ECTS

  • 5

Pris

  • 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.