AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Projektledelse (5 ECTS)

Modulet er for dig som vil kunne lede projekter i en virksomhed, og som ønsker anvendelsesorienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for succesfuld projektledelse.

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed.

Da meget arbejde organiseres i projektform, er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Med modulet får du kompetencer til at:

 • Kunne fungere som projektleder på et mindre projekt.
 • Kunne opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed).
 • kunne vurdere projektets opbygning og prioritering, fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning, redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt hvilke medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
 • selvstændigt vedligeholde og udbygge din viden inden for projektledelse.

 

Modulbeskrivelse: Projektledelse (5 ECTS) 

 

FINANSKOMPETENCEPULJEN - GRATIS EFTERUDDANNELSE FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget projektledelse (5 ECTS).

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Seminardatoer

Projektledelse udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

I forårssemestret udbydes undervisning i Aarhus og Rungsted. I efterårssemestret udbydes undervisning i Aalborg, Aarhus og Rungsted. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

FORÅR 2020

AARHUS

Dato Tidspunkt Underviser
09.03.20 kl. 09.00-17.30 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
23.03.20
20.04.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. maj, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

RUNGSTED

Dato Tidspunkt Underviser
10.03.20 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
24.03.20
21.04.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. maj, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Efterår 2020:

AAlborg

Dato Tidspunkt Underviser
09.11.20 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
23.11.20
07.12.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 16. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Aarhus

Dato Tidspunkt Underviser
10.11.20 kl. 09.00-17.30 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
24.11.20
08.12.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 16. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

RungsteD

Dato Tidspunkt Underviser
11.11.20 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
25.11.20
09.12.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 16. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst


Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Projektledelse, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

 • November 2020 - januar 2021 (efterårshold)
 • April 2020 - juni 2020 (forårshold)

Sted

 • Aalborg, Aarhus og Rungsted

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr. i Aalborg og Aarhus efterår, da forplejning er excl.
 • 5.600 kr. i Aarhus forår, da forplejning er inkl.
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 15. oktober 2020 (efterårshold i Aalborg, Aarhus og Rungsted)
 • 15. marts 2020 (forårshold i Aarhus og Rungsted)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.