Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Projektledelse (5 ECTS)

Modulet er for dig, som vil kunne lede projekter i en virksomhed, og som ønsker anvendelsesorienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for succesfuld projektledelse.

Faget indgår normalt i HD2 i Finansiel Rådgivning, og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget, er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed.

Da meget arbejde organiseres i projektform, er viden om projektarbejdsformen og evne til at organisere et projektarbejde af betydning. Formålet med projektmodulet er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder samt forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

Med modulet får du kompetencer til at:

 • Kunne fungere som projektleder på et projekt.
 • Kunne opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed).
 • Kunne vurdere projektets opbygning og prioritering.
 • Kunne fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning.
 • Kunne redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt hvilke
 • medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
 • Selvstændigt vedligeholde og udbygge din viden inden for projektledelse.

 

Modulbeskrivelse: Projektledelse (5 ECTS) 

 

FINANSKOMPETENCEPULJEN - GRATIS EFTERUDDANNELSE FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget projektledelse (5 ECTS).

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Seminardatoer

Projektledelse udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

I forårssemestret udbydes undervisning i Aarhus og Rungsted. I efterårssemestret udbydes undervisning i Aalborg, Aarhus og Rungsted. 

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

 

Efterår 2021:

AAlborg

Dato Tidspunkt Underviser
08.11.21 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
22.11.21
06.12.21

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 15. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

RungsteD

Dato Tidspunkt Underviser
09.11.21 kl. 09.00-18.00 Christian Mørck Sørensen eller Jannik Bagge
23.11.21
07.12.21

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 15. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst


Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Alle enkeltfag på HD 2. del - Finansiel Rådgivning

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Projektledelse, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Finansiel Rådgivning

Varighed

 • November 2021 - januar 2022 (efterårshold)
 • Marts 2021 - maj 2021 (forårshold)

Sted

 • Aalborg, Aarhus og Rungsted

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr. i Aalborg, da forplejning er excl.
 • 5.000 kr. i Aarhus efterår, da forplejning er excl.
 • 5.600 kr. i Aarhus forår, da forplejning er inkl.
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 12. oktober 2021 (efterårshold i Aalborg, Aarhus og Rungsted)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.