Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Compliance - Enkeltfag (5 ECTS)

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Faget omhandler bl.a. følgende:

 • Baggrunden for at indføre compliance i den finansielle sektor.
 • Historisk gennemgang af udviklingen i compliance fra indførelsen i november 2007 til i dag.
 • Regelgrundlaget for compliance og udviklingen heri.
 • Overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance.
 • Organisatorisk forankring af compliance.
 • Det finansielle landskab i et risiko- og reguleringsperspektiv.
 • Grænsefladen mellem compliance og risk management.
 • Hvordan får compliancefunktionen organisationen med sig?
 • Compliancefunktionens opgaver og arbejdsmetoder.

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, eksempler på compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området, cases mv.

Modulbeskrivelse: Compliance (5 ECTS)

FINANSKOMPETENCEPULJEN - GRATIS EFTERUDDANNELSE FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS). 

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Seminardatoer

Compliance udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

Der udbydes undervisning i Aarhus og Rungsted i efteråret 2018 (Datoer for forårssemesteret 2019 forventes offentliggjort ultimo 2018).

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2018 er følgende:

UNDERVISNING I AARHUS I efterÅRET 2018

Dato Tidspunkt Underviser
13.11.18 kl. 09.00-17.30 Camilla Nowak
27.11.18 kl. 09.00-17.30 Camilla Nowak
11.12.18 kl. 09.00-17.30 Camilla Nowak

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N (Lokale HT117)

UNDERVISNING I RUNGSTED I efterÅRET 2018

Dato Tidspunkt Underviser
14.11.18 kl. 09.00-18.00 Camilla Nowak
28.11.18 kl. 09.00-18.00 Camilla Nowak
12.12.18 kl. 09.00-18.00 Camilla Nowak

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. december, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Compliance, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

 • Maj - juni 2018 (forårshold)
 • November 2018 - januar 2019 (efterårshold)

Sted

 • Aarhus og Rungsted

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr. i Aarhus
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 26. april 2018 (forårshold)
 • 1. august 2018 (efterårshold)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.