AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Compliance - Enkeltfag (5 ECTS)

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Faget omhandler bl.a. følgende:

 • Baggrunden for at indføre compliance i den finansielle sektor.
 • Historisk gennemgang af udviklingen i compliance fra indførelsen i november 2007 til i dag.
 • Regelgrundlaget for compliance og udviklingen heri.
 • Overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance.
 • Organisatorisk forankring af compliance.
 • Det finansielle landskab i et risiko- og reguleringsperspektiv.
 • Grænsefladen mellem compliance og risk management.
 • Hvordan får compliancefunktionen organisationen med sig?
 • Compliancefunktionens opgaver og arbejdsmetoder.

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, eksempler på compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området, cases mv.

Modulbeskrivelse: Compliance (5 ECTS)

FINANSKOMPETENCEPULJEN - GRATIS EFTERUDDANNELSE FOR DEN FINANSIELLE SEKTOR!

Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Compliance (5 ECTS).

Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor: 

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Seminardatoer

Compliance udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

Der udbydes undervisning i Aarhus og Rungsted.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

 

FORÅR 2020:

AARHUS

BEMÆRK! Pga. COVID-19, så er undervisning samt eksamen ændret fra maj-juni til august-september. 

Dato Tidspunkt Underviser
20.08.20 kl. 09.00-17.30 Astrid Thomas
10.09.20
24.09.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 29. september 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

RUNGSTED

BEMÆRK! Pga. COVID-19, så er undervisning samt eksamen ændret fra maj-juni til august-september. 

Dato Tidspunkt Underviser
19.08.20 kl. 09.00-18.00 Astrid Thomas
08.09.20
21.09.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 29. september 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Efterår 2020:

AARHUS

Dato Tidspunkt Underviser
12.11.20 kl. 09.00-17.30 Astrid Thomas
03.12.20
14.12.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. december 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

RUNGSTED

Dato Tidspunkt Underviser
10.11.20 kl. 09.00-18.00 Astrid Thomas
30.11.20
15.12.20

Eksamen: Skriftlig eksamen afholdes d. 18. december 2020, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 


Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Compliance, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

 • November 2020 - januar 2021 (efterårshold)
 • Maj - juni 2020 (forårshold)

Sted

 • Aarhus og Rungsted

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr. i Aarhus efterår, da forplejning er excl.
 • 5.600 kr. i Aarhus forår, da forplejning er inkl.
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 15. oktober 2020 (efterårshold i Aarhus og Rungsted)
 • 15. marts 2020 (forårshold i Aarhus og Rungsted)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.