AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF) - enkeltfag (5 ECTS)

Dette modul er for dig som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelses-orienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til arbejdet med anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering i den finansielle sektor.

Faget er et HD2 fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD2 i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og  ansvar i relation til hvidvask og terror.

Indhold:

 • Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet
 • Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag
 • Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering
 • Definition af begreberne hvidvask og terror
 • Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror
 • Væsentlige begreber og pligter, bl.a.; 
  • risikobaseret tilgang
  • kundekendskabsprocedurer
  • undersøgelsespligt
  • noteringspligt
  • opbevaringspligt
  • indberetningspligt
 • Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance
 • Kommunikation og samarbejde med organisationen
 • Tilsynsmæssige forhold
 • Kompetencekrav /fit and proper krav
 • Persondata
 • Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetoder

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, cases mv.

 

Modulbeskrivelse: Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF)

 

Seminardatoer

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF) udbydes som enkeltfag både i forårs- og efterårssemestret.  

Der udbydes undervisning i Aarhus og Rungsted.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.
 

AARHUS

Dato Tidspunkt Underviser
05.11.20 kl. 09.00 - 17.30 Astrid Thomas
10.12.20
07.01.21

Eksamen: kriftlig eksamen afholdes d. 12. januar 2021, kl. 09.00-13.00

Sted: Aarhus Tech, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N

Rungsted

Dato Tidspunkt Underviser
03.11.20 kl. 09.00 - 18.00 Astrid Thomas
08.12.20
05.01.21

Eksamen: kriftlig eksamen afholdes d. 12. januar 2021, kl. 09.00-13.00

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst


Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF), valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

 • November 2020 - januar 2021 (efterårshold)
 • Maj - juni 2021 (forårshold)

Sted

 • Aarhus og Rungsted

ECTS

 • 5

Pris

 • 5.000 kr. i Aarhus efterår, da forplejning er excl.
 • 5.600 kr. i Aarhus forår, da forplejning er inkl.
 • 6.650 kr. i Rungsted, da forplejning er inkl.

Ansøgningsfrist

 • 15. oktober 2020 (efterårshold i Aarhus og Rungsted)
 • 15. marts 2021 (forårshold i Aarhus og Rungsted)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.