AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Afgangsprojekt - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Afgangsprojekt (15 ECTS). 

Faget er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.  

Formålet er at sikre, at den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sig afgangsprojekt, og endvidere at den studerende skærper evnen til at opstille en projektplan, evnen til kritisk at vurdere projektets opbygning og prioritering samt evnen til nøgternt at efterkontrollere og følge op på det udarbejdede. 

Seminardatoer

Der udbydes vejledning til Afgangsprojektet i Aalborg i forårssemestret. 

Tidspunkter for vejledning aftales med vejleder. 

Modulet er primært tilrettelagt som projektarbejde under vejledning. Da der er tale om en hovedopgave er projektarbejdet og -skrivningen prioriteret som en væsentlig og tidskrævende studieaktivitet på semestret.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Afgangsprojekt, 4. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 2. del i Finansiel Rådgivning

Varighed

  • Februar 2020 - juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 15

Pris

  • 15.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Kan kun følges som sidste del af den fulde HD uddannelse.

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.