Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Indhold

HD2 i Finansiel Rådgivning på Aalborg Universitet er en praksisnær deltidsuddannelse, der er bredt anerkendt i det danske erhvervsliv, og særligt den finansielle sektor.

Du vil fra første dag på uddannelsen øge din forståelse af de rammer din virksomhed agerer i, hvor du får styrket dine kompetencer, så du kan bidrage endnu mere kvalificeret i dit daglige virke. HD2 i Finansiel Rådgivning, ruster dig til at håndtere aktuelle såvel som fremtidige problemstillinger – så du kan skabe endnu bedre resultater for dig selv og din virksomhed!

DEN FAGLIGE OPBYGNING

HD2 varer to år, fordelt på fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag – f.eks. finansieret via Finanskompetencepuljen.

Det er et fleksibelt, men krævende deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

Uddannelsen er opdelt i fagmoduler jf. oversigten nedenfor: 

FORMÅL

Der er opsat klare formål for hvert fagmodul for at sikre den studerende størst muligt udbytte af undervisningen. Nedenfor kan du danne dig et overblik over formålet for de enkelte fagmoduler. Bemærk at 1. og 2. semester af HD2 i Finansiel Rådgivning ikke udbydes længere, hvorfor der ikke foreligger en modulbeskrivelse af disse disse fag nedenfor. 

Du kan læse nærmere omkring de forskellige fagmodulers indhold, læringsmål, pædagogiske form samt eksamen ved at klikke på overskrifterne nedenfor:

 

Modul 5: Ledelses- og Organisationsudvikling i finansielle virksomheder

Med særlig henblik på finansielle virksomheder, er modulets formål at præsentere relevante dele af organisations- og ledelsesteorierne på baggrund af de i modul 1-4 erkendte sammenhænge og udfordringer.

læs mere her

 

Modul 6: Projektledelse (valgfag)

Da en del arbejde organiseres i projektform, er det vigtigt at ruste sig med viden om projektarbejdsformen samt tilegne sig færdighederne til at organisere et projektforløb. Formålet med projektmodulet, er at skabe overblik over projektorganiseringsmuligheder og forståelse af hensigtsmæssigheden af at lægge bestemte opgaver/processer over i en projektramme.

læs mere her

 

Modul 6: Compliance (valgfag)

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver.

læs mere her

 

MODUL 6: Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF) (VALGFAG)

Formålet med dette modul, er give indsigt og overblik over de forskellige opgaver, funktioner og ansvarsområder, som man står over for i det daglige arbejde med anti-hvidvask og terrorfinansiering.

LÆS MERE HER

Modul 7: Afgangsprojekt

Formålet med dette modul, er at sikre den studerende får en anvendelsesorienteret tilgang til udarbejdelse af sit afgangsprojekt. Med dette modul, får den studerende skærpet sin evne til at opstille en projektplan, og færdighederne til at arbejde kritisk med projektopbygning, projektopfølgning og kvalitetssikring.