Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Målgruppe

Uanset om du først skal til at i gang med din karriere, eller du allerede er godt i gang med den, så er HD 1. et godt sted at starte hvis du ønsker at øge din viden, færdigheder og kompetencer inden for det erhvervsøkonomiske område.

Hvem uddanner sig i HD1?

HD1 omfavner en bred palette af erhvervsøkonomiske emner. Fælles for vores studerende på HD1 er, at de typisk har praktisk joberfaring, men mangler erhvervsøkonomisk viden til at styrke sine kompetencer.

Udbytte

En HD1 gavner både dig og din virksomhed!

Med HD1 opnår du:

 • Evnen til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, du møder i forbindelse med dit professionelle virke i en privat eller offentlig virksomhed.
 • Grundlæggende akademisk viden om erhvervsøkonomisk teori, metode og redskaber.
 • Evnen til selvstændigt og i samspil med andre at kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb
 • Evnen til at anvende erhvervsøkonomisk teori og metode i relation til virkelige problemstillinger.
 • Evnen til at kunne formidle og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode samt resultater af analyser og løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger.
 • Evnen til at vurdere og reflektere over dit eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf dine egne behov for læring og uddannelse.

 

Din virksomhed opnår en medarbejder som:

 • Har en bedre forretningsforståelse.
 • Forstår og bidrager mere til virksomhedens daglige drift.
 • Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt på professionel vis.
 • Kan arbejde analytisk og metodisk.
 • Har en dybere forståelse for virksomhedens juridiske og organisatoriske rammer.

 

EFTER HD1?

HD1 er et solidt afsæt for at sikre fremdrift i din karriere!

Uddannelsen giver direkte adgang til HD2, hvor du kan vælge forskellige specialiseringerne, som giver dig forudsætningerne for at udfylde specialist- og lederroller.

På Aalborg Universitet kan vælge mellem tre specialiseringer på HD2:

En gennemført HD2 giver mulighed for yderligere uddannelse på kandidatniveau, f.eks. en MBA.