Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Samfundsøkonomi - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Samfundsøkonomi (10 ECTS).

Faget indgår i HD1 som er et erhvervsøkonomisk grundstudium (svarende til akademiniveau).

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden – både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (som f.eks. rente og løn), men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (som f.eks. finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien i fagmodulet Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for forårssemestret 2020 er følgende:

Aalborg

FORÅR 2021

Dato Tidspunkt Underviser
01.03.21 kl. 09.00-18.00 Kristian Nielsen
15.03.21 Kristian Nielsen
12.04.21 Jens Thøgersen
26.04.21 Jens Thøgersen
10.05.21 Jens Thøgersen Jens Nyholm

Undervisningssted:

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Eksamen: 

Mundtlig eksamen pba. projekt afholdes i uge 24 (14., 15. og 16. juni) 2021.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Samfundsøkonomi: Enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • Marts 2021 - juni 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 6. januar 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.