AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Samfundsøkonomi - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Samfundsøkonomi (10 ECTS).

Faget er et HD. 1. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 1. del som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden – både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (som f.eks. rente og løn), men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (som f.eks. finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien i fagmodulet Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for forårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
25.03.19 kl. 09.00-18.00 Kristian Nielsen
08.04.19 kl. 09.00-18.00 Kristian Nielsen
29.04.19 kl. 09.00-18.00 Jens Nyholm
13.05.19 kl. 09.00-18.00 Jens Nyholm

Undervisningssted:

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Eksamen: 

Aflevering af godkendelsesopgave senest mandag d. 22. april kl. 24.00 på Moodle.

Aflevering af eksamensprojekt senest mandag d. 3. juni kl. 12.00 i Digital Eksamen

Mundtlig eksamen afholdes i uge 25.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Samfundsøkonomi: Enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • Marts 2019 - juni 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 5.500 kr.
  • Ny pris pr. 1/9 2019: 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Udskudt til d. 1. februar 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.