Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Samfundsøkonomi - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Samfundsøkonomi (10 ECTS).

Faget er et HD. 1. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 1. del som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden – både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (som f.eks. rente og løn), men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (som f.eks. finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien i fagmodulet Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i forårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for forårssemestret 2018 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
19.03.17 kl. 09.00-18.00 Jens Nyholm
09.04.17 kl. 09.00-18.00 Jens Nyholm
23.04.17 kl. 09.00-18.00 Kristian Nielsen
14.05.17 kl. 09.00-18.00 Kristian Nielsen

Eksamen: Aflevering af eksamensprojekt senest onsdag den 6. juni kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Eksamen afholdes i uge 25

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Samfundsøkonomi: Enkeltfag fra 2. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 10

Pris

  • 5.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.