AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Projektledelse - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Projektledelse (5 ECTS).
 
Faget indgår i HD. 1. del, som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.
 
På baggrund af det forhold, at projektarbejde indgår i mange sammenhænge i forbindelse med styringen af virksomheder, er der et overordnet behov for en systematisk tilgang til projektledelse. Mere specifikt er formålet at give den studerende et sådan overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, at den studerende på et bevidst grundlag kan opbygge en projektlederplan samt lede mindre komplekse projektopgaver.

Faget er et HD. 1. del fag (svarende til akademiniveau). Ønsker du Projektledelse (5 ECTS) på bachelorniveau udbydes det som enkeltfag på HD 2. del - klik her for nærmere information.

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
02.12.19 kl. 09.00-18.00 Niels Vestergaard Olsen
16.12.19 kl. 09.00-18.00

Eksamen: Mundtlig eksamen afholdes i januar 2020.
Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Projektledelse: Valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • December 2019 - januar 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 3.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2019
  • 1. juni 2019, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.