AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Forretningsforståelse - enkeltfag

Modulet er for dig som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Aalborg Universitet udbyder faget Forretningsforståelse (15 ECTS).

Faget indgår i HD. 1. del, som er et erhvervsøkonomisk grundstudium (svarende til akademiniveau).

Forretningsforståelse har som målsætning at bibringe den studerende centrale organisatoriske og erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. Fagmodulet behandler den studerendes rolle i virksomheden ud fra perspektiver der dækker både det organisatoriske og erhvervsøkonomiske fagområde.

Via det organisatoriske fagområde behandler Forretningsforståelse den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed, gennem en introduktion til de grundlæggende træk som kendetegner organisationer. Dette dækker f.eks. individer, mål, struktur og kultur, og der søges at skabe forståelse for hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at indgå i den daglige drift i sin virksomhed.

Via det erhvervsøkonomiske fagområde behandler Forretningsforståelse den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed, ved at behandle blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold samt fra kortsigtede optimeringsbeslutninger til de langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

De centrale temaer som indgår i Forretningsforståelse er:

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Organisatoriske udviklingsprocesser
 • Produktionsteori samt omkostningsteori og -estimering (Produktionsfunktioner og begreber på kort og lang sigt, Omkostningsfunktioner og begreber tilsvarende på kort og lang sigt, og elasticiteter.
 • Efterspørgselsteori samt omsætningsteori (Nyttefunktioner, Efterspørgselsfunktioner og begreber, elasticiteter og herunder særligt pris-, krydspris- og indkomstelasticiteter)
 • Markedsstrukturer og konkurrencestrategier (De centrale markedsformer)
 • Prisstrategier og erhvervsøkonomiske modeller (Prisstrategier og mere komplekse modeller eksempelvis forenet produktion og prisdiskrimination)
 • Introduktion til strategi

 

Du kan læse nærmere om faget Forretningsforståelse her

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
31.08.20 kl. 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
14.09.20
28.09.20
19.10.20
02.11.20
16.11.20
30.11.20

STED:

Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

EKSAMEN:

Skriftlig eksamen den 15. december kl. 09.00 - 15.00.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Forretningsforståelse: Enkeltfag fra 1. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • August 2020 - december 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. august 2020
 • 1. juni 2020, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.