AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Forretningsanalyse - enkeltfag

Modulet er for dig som vil øge din analytiske forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at anvende dataanalyse i forretningsøjemed.

Aalborg Universitet udbyder faget Forretningsanalyse (10 ECTS).

Faget indgår i HD. 1. del, som er et erhvervsøkonomisk grundstudium (svarende til akademiniveau).

Forretningsanalyse har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder samt udvikle den studerendes forståelse for og anvendelse af dataanalyse i forretningsøjemed.

Den studerende vil i løbet af modulet Forretningsanalyse få behandlet virksomhedens adfærd på kort og lang sigt ift. investering, finansiering samt internt og eksternt regnskab. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

Modulet Forretningsanalyse har desuden til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Forretningsanalyses kobling af erhvervsøkonomi og dataanalyse skal øge den studerendes evne til at analysere og kvalificere beslutningstagen i sit arbejde ud fra den data der er tilgængelig, for derved at blive bedre i stand til at indgå i den daglige drift i en virksomhed, både hvad angår virksomhedens kort- og langsigtede virke.

De centrale temaer som indgår i Forretningsanalyse er:

 • Investeringsteori (rentesregning, betalingsrækker, kapitalværdimetoden samt intern rente og annuiteter som supplement, investeringsbeslutninger under sikkerhed og usikkerhed, inflation)
 • Finansieringsteori (lånetyper, ydelsesprofiler og effektiv rente)
 • Internt regnskab og kalkulationer (økonomistyring, budgettering og herunder likviditetsbudget)
 • Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem Årsrapporten (Årsrapporten og nøgletalsberegninger)
 • Deskriptiv statistik (kursorisk)
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger
 • Punkt- og intervalestimation
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser
 • Test i antalstabeller
 • Regressions- og korrelationsanalyse

 

DU KAN LÆSE NÆRMERE OM FAGET FORRETNINGSANALYSE HER

Seminardatoer

Forretningsanalyse oprettes første gang i efteråret 2021.

Datoer for faget offentliggøres primo 2021. 

Ønsker du at modtage en mail så snart datoer for faget er klar, så kan du klikke her.

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2020 er følgende:

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Forretningsanalyse: Enkeltfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

 • September 2021 - januar 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • Oplyses senere

Ansøgningsfrist

 • Oplyses senere

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.