Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Erhvervsret - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Erhvervsret (5 ECTS).

Faget indgår i HD1 som er et erhvervsøkonomisk grundstudium (svarende til akademiniveau).

Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.

De centrale temaer er:

  • Retssystemet, herunder bl.a. EU
  • Retskilder og juridisk metode
  • Virksomhedens aftaler
  • Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på på Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Undervisning i Aalborg

Efterår 2020

Dato Tidspunkt Underviser
28.08.20 kl. 09.00-18.00 Åse Klemmensen
11.09.20
25.09.20

STED:

Undervisningen finder sted på Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

Eksamen:

24 timers eksamen afholdes d. 02.10.20 kl. 12.00 - d. 03.10.20 kl. 12.00. Afleveres digitalt.

UNDERVISNING I AALBORG

FORÅR 2021

Dato Tidspunkt Underviser
08.01.21 kl. 09.00-18.00 Åse Klemmensen
22.01.21
05.02.21

STED:

Undervisningen finder sted på Aalborg Universitets Campus, på Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

EKSAMEN:

4 timers skriftlig eksamen afholdes d. 11.02.21 kl. 09.00-13.00.

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Erhvervsret: Enkeltfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • Januar 2021 - februar 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 3.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 1. december 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.