AAU logo

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD)

Erhvervsret - enkeltfag

Aalborg Universitet udbyder faget Erhvervsret (5 ECTS).

Faget er et HD. 1. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 1. del som er et erhvervsøkonomisk grundstudium.

Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et overblik over retssystemet samt et sådant kendskab til retsregler, at den studerende er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på både centrale og på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder.

De centrale temaer er:

  • Retssystemet, herunder bl.a. EU
  • Retskilder og juridisk metode
  • Virksomhedens aftaler
  • Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse 

Seminardatoer

Der udbydes undervisning i Aalborg på Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2,  9220 Aalborg Øst i efterårssemestret.

Undervisningen foregår typisk på hverdage 1-2 gange om måneden i tidsrummet 09-18.

Datoerne for efterårssemestret 2019 er følgende:

Undervisning i Aalborg

Dato Tidspunkt Underviser
23.08.19 kl. 09.00-18.00 Åse Klemmensen
06.09.19 kl. 09.00-18.00
20.09.19 kl. 09.00-18.00

Eksamen: 24 timers eksamen afholdes d. 27.09.19 kl. 12.00 - d. 28.09.19 kl. 12.00. Afleveres digitalt.

Sted: Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 1. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge. 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Erhvervsret: Enkeltfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) 1. del

Varighed

  • August 2019 - september 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 3.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. august 2019
  • 1. juni 2019, hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.